ALGILANAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİN SINIF KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin görev yaptıkları sınıfların koşullarıyla (teknolojik donanım, sınıf mevcudu, ısınma şekli vb. ) algılanan öğretmen yeterliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma Adıyaman ilinde görev yapan 161 bay 111 bayan olmak üzere toplam 272 öğretmen ile yürütülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen verilere göre algılanan öğretmen yeterliğin sınıf koşulları açısından bazı anlamlı farklar görülmüştür. Eğitim öğretim sürecini yürüten öğretmenlerin, cinsiyetleri açısından anlamlı farklar görülmüştür. Bayan öğretmenler erkek öğretmenlere göre algılanan öğretmen yeterliliğinde kendilerini daha yeterli hissetmektedir. Sınıf koşulları açısından da yapılan araştırmada sınıfın aydınlatılması, algılanan öğretmen yeterliğinde anlamlı farklar oluşmuştur. Sınıfın aydınlatılmasını yeterli bulan öğretmenler kendini daha yeterli hissetmektedir. Algılanan öğretmen yeterliliklerinde sınıf mevcudunun durumu, sınıfın ısınma şekli de anlamlı farklar oluşturmuştur. Kalorifer ile ısınan sınıflarda eğitim öğretim yapan öğretmenler soba ile ısınan sınıflardaki öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli hissetmektedir. Sınıfın fiziki şartlarını yeterli bulan öğretmenler kendilerini daha yeterli hissetmektedir. Sınıfın değişen şartlarına göre öğretmenin yeterlik algısı değişmektedir. Genel anlamda eğitim durumlarının gerçekleştiği sınıfın koşulları algılanan öğretmen yeterliğini önemli ölçüde etkilediği sonucundan hareketle yapılan etkinliklerinin düzeyini de etkilemesi nedeniyle öğretimin niteliğini de etkilemesi kaçınılmazdır. Öğretmenlerin görüşlerine başvurarak sınıfın fiziki koşullarının yeterli düzeye getirilmesine gayret edilmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, the relationships between the conditions of the classes in which the teachers teach (technical equipment, population of the class, heating type, etc.) and perceived teacher competence have been examined. This study has been conducted with 161 male and 111 female, in total 272 teachers working in Adıyaman. SPSS programme has been used to analyse the data. According to the obtained data, meaningful differences have been seen between teacher competences in terms of classroom conditions. Considerable differences have been seen in terms of gender of teachers. Female teachers feel more qualified than male teachers in terms of perceived competence of teachers. According to the research, class conditions, like lighting of class, creates meaningful differences on competence of teachers. If the class conditions are sufficient, the teacher will feel more competent. Also, current status of the class and heating system of class has caused important differences at perceived competence of teachers. The teachers who conduct the educational process in classes heated by central heating system feel themselves more competent than the others who use stove in their classes. In a study conducted in terms of the physical conditions of the class, significant differences have occurred at perceived competence of teachers. Teacher effectiveness varies according to the conditions of the class. To sum up, the physical conditions of the classes should be improved considering the opinions of teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics