KEMANIN OLUŞUM SÜRECİ BAĞLAMINDA ESKİ YAYLI ÇALGILARIN ETKİSİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 247-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün Avrupa klasik müziğini yaylı çalgılar olmadan hayal etmek imkânsızdır. Şöyle ki keman başta olmakla, viyola, viyolonsel ve kontrbas oda orkestrası ve senfoni orkestrasının temelini oluşturmaktadır. Yaylı çalgıların diğer türleri gibi keman da müzik kültürünün genel açılımı ve değişen toplumsal koşulların uzun ve karmaşık bir süreci sonucu ortaya çıkmıştır. Çok sayıda müzikoloji araştırmalar ve hipotezlere dayanarak bu günkü kemanın ortaya çıkmadan farklı biçimde yaylı çalgıların yüzyıllar önce hemen hemen her kültürün etnisitesinde var olduğu görüşü mevcuttur. Birçok araştırmacı fikrine göre kemanın kökeni Arap ve Bizans kültürlerinin hâkimiyetinin olduğu alanlarla ilişkilendirilir. Gerçekten bu bölgelerde bu çalgılar uzun süre yaygın olmuş, oradan ise Güney Slav ülkeleri üzerinden Avrupa'ya nüfuz etmişlerdir. Genelde klasik tip kemanın oluşumu, keman müziğinin diğer türlerinin gelişiminde olduğu gibi İtalya ile ilişkilendirilir. Bu bakımdan, büyük İtalyan ustaları, sanatçı ve bestecilerinin bu süreçteki paha biçilmez katkısına ayrı bir önem verilmelidir. Fakat, birçok bilimsel gerçekler ise yaylı çalgıların erken gelişiminin Slav ülkelerinde olduğunu göstermektedir. Bunlar Polonya’nın Opole ve Gdansk kentlerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 11.-13. yüzyıllara ait çalgılarla kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı kemanın kökenlerini araştırarak onların tarihi gelişim yolunu izlemekle birlikte farklı dönemlere ait yaylı çalgıların evrimi ve tarihi hakkında bilgiler elde etmek, zaman içinde onların hangi etkilere maruz kalarak dış görüntüsü değişikliğine uğrama nedenlerini açıklamak, hangi çalgılardan türediğini tespit etmektir.

Keywords

Abstract

Today, the European classical music impossible be imagined without string instruments. Because violin, viola, cello and double bass is the foundation of the chamber and symphony orchestra. Violin, as well as other instruments of the violin family was the result of a long and complex process of deploying musical culture and changing social conditions. Organology evidence on the development of stringed instruments show that in the various countries every cultural ethnicity has a characteristic set of stringed instruments. Many researchers connect the the origin of the violin in the areas of of domination the Arab and Byzantine cultures. The fact, that in these areas, such instruments have long been prevalent and from there through the South Slavic countries came to Europe. The appearance of the classical type violin, as well as the development of many genres of violin music, is usually associated with Italy. Indeed, the great Italian masters, great singers and composers of the past have made an invaluable contribution to this process. But many facts point to the early development of folk string instruments in Slavic states. This is evidenced, in particular, found stringed instruments during excavations in the cities of Opole and Gdansk belonging to XI-XIII centuries. The purpose of this work is to study the origin of the violin following the historical path of development, to get historical information about the evolution of stringed instruments of different epochs, to explain why the impact of changes in the external image to which they were subjected.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics