BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERI ILE OLAN ILIŞKILERININ SOSYAL BECERILERI VE DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 171-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk dönemi, çocukların sosyal açıdan yetkin bireyler haline gelmelerini sağlayan temel sosyal becerileri kazanmalarında önemli bir dönemdir. Sosyal beceriler ev, okul ve toplum gibi sosyal ortamlarda gelişmektedir. Çocuğun sosyal becerilerin gelişmesi için öncelikle çocuğa en yakın olan anne babası ile kurduğu yakın ilişki önemlidir. Çocuk ile ebeveyn arasındaki etkili ilişki çocuğun sosyal gelişimini desteklemekte, olumsuz ilişki ise davranış sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada da okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş çocuklarının ebeveynleri ile olan ilişkilerinin okul öncesi çocukların sosyal becerileri ve davranış sorunları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çalışmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Child Parent Relationship Scale-CPRS” ve “Preschool and Kindergarten Behaviour Scales-PKBS-2 (Social Skills Scale and Problem Behaviour Scale)” kullanılmıştır. Ebeveyn ve çocuğu arasındaki ilişkinin çocuğun sosyal becerileri ve çocukta görülen davranış sorunlarının çocuğun yaşı ve cinsiyetine göre farklılıkları bakılmıştır. Çalışmanın sonunda ebeveynlerin çocukları ile olan ilişkilerinin olumlu ilişki ve çatışma boyutunda 5 ve 6 yaş grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Sosyal becerilerde yaş açısından 6 yaş grubundaki çocukların daha sosyal, cinsiyet açısından ise kız çocukların daha sosyal olduğu görülmektedir. Problemli davranışlar açısından ise 5 yaş grubundaki erkek çocuklarda daha fazla davranış sorunları gözlenmiştir. Ayrıca, ebeveyn-çocuk ilişkisi ile sosyal beceriler arasında ve problem davranışların çatışma boyutu arasında ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Early childhood period is very essential as the children acquire the basic social skills that help them become socially effective i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics