TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME BAĞLAMINDA HİB-RİT TURİZM: GLAMPİNG ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 255-265
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Uzayan insan ömrü, insanların sağlıklı yaşamasının ve sağlıklı yaşlanmasının göstergesi olduğu gibi insanların daha fazla deneyim yaşama odaklı bir tüketim sürecine yönelmesini de beraberinde getirmektedir. İnsanların, artık yüksek fiyatlarla karavan satın almak yerine onlara karavan rahatlığı ve konforu, aynı zamanda doğa ile iç içe olma olanağı sunan yeni bir turizm çeşidini tercih etmeye başladıkları görülmektedir. Bu bağlamda kamp yapma ve lüksün bir araya geldiği ve 2020’li yılların turizm trendi olarak öngörülen bir hibrit turizm ürünü olan “glamping” ortaya çıkmaktadır. Glamping denildiğinde giderek çeşitlenen bir konaklama tarzı yelpazesi ve işletmenin bulunduğu coğrafya, iklim, kültür ve işletmecilik anlayışına göre çeşitlilik gösterebilen bir konaklama tarzı akla gelmektedir. Bu çalışmada ekoturizm temelli bir ürün olan ve özellikle kırsal alanların kalkınması, üst gelir düzeyindeki turistlerin bu alanlara çekilme potansiyeline sahip olması ve sürdürülebilir kalkınma için bir yerel kalkınma modeli oluşturabilmesi bağlamında glamping’i araştırmak, Türkiye’de turizm sektöründe yapılacak olan çalışmalara yol göstermek ve alanyazına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Özellikle turistik ürün çeşitlendirme bağlamında glamping, birçok turistik ürünle ilişkilendirilerek turizmin bütün yurda ve yıla yayılmasında önemli bir araç olabilir. Bu amaç doğrultusunda yeni gelişmeye başlayan bir ürün olan glamping’i sunan, bu alanda faaliyet gösteren tur operatörlerinden bazıları ile uluslararası pazardaki web sayfaları incelenmiş ve glamping’in Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

While prolonging human life is an indicator of healthy living and aging, it also brings along the fact that people tend towards a consumption process that focuses more on experiences. It is observed that rather than purchasing expensive caravans/trailers, people began to show a tendency towards a new tourism type, which offers them the convenience and comfort of caravans/trailers and the opportunity to spend time in nature. Within this context, “glamping” appears as a hybrid tourism product, which combines camping and luxury, and which is considered as the tourism trend of 2020s. When it comes to Glamping, the first thing that comes to mind is a range of accommodation that is continuing to

Keywords