TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME BAĞLAMINDA HİB-RİT TURİZM: GLAMPİNG ÖRNEĞİ
HYBRID TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION: GLAMPING

Author : Mehmet Han ERGÜVEN -- Aysel YILMAZ - Derya KUTLU
Number of pages : 255-265

Abstract

Uzayan insan ömrü, insanların sağlıklı yaşamasının ve sağlıklı yaşlanmasının göstergesi olduğu gibi insanların daha fazla deneyim yaşama odaklı bir tüketim sürecine yönelmesini de beraberinde getirmektedir. İnsanların, artık yüksek fiyatlarla karavan satın almak yerine onlara karavan rahatlığı ve konforu, aynı zamanda doğa ile iç içe olma olanağı sunan yeni bir turizm çeşidini tercih etmeye başladıkları görülmektedir. Bu bağlamda kamp yapma ve lüksün bir araya geldiği ve 2020’li yılların turizm trendi olarak öngörülen bir hibrit turizm ürünü olan “glamping” ortaya çıkmaktadır. Glamping denildiğinde giderek çeşitlenen bir konaklama tarzı yelpazesi ve işletmenin bulunduğu coğrafya, iklim, kültür ve işletmecilik anlayışına göre çeşitlilik gösterebilen bir konaklama tarzı akla gelmektedir. Bu çalışmada ekoturizm temelli bir ürün olan ve özellikle kırsal alanların kalkınması, üst gelir düzeyindeki turistlerin bu alanlara çekilme potansiyeline sahip olması ve sürdürülebilir kalkınma için bir yerel kalkınma modeli oluşturabilmesi bağlamında glamping’i araştırmak, Türkiye’de turizm sektöründe yapılacak olan çalışmalara yol göstermek ve alanyazına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Özellikle turistik ürün çeşitlendirme bağlamında glamping, birçok turistik ürünle ilişkilendirilerek turizmin bütün yurda ve yıla yayılmasında önemli bir araç olabilir. Bu amaç doğrultusunda yeni gelişmeye başlayan bir ürün olan glamping’i sunan, bu alanda faaliyet gösteren tur operatörlerinden bazıları ile uluslararası pazardaki web sayfaları incelenmiş ve glamping’in Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olduğu saptanmıştır.

Keywords

Turistik ürün, Ürün çeşitlendirme, Hibrit turizm, Glamping, Türkiye

Read: 1,298

Download: 444