TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 293-301
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Türkçe eğitiminde, öğrencilerin temel dil becerilerini kazanmaları ve aşamalı olarak bu becerileri daha güzel daha doğru olarak kullanmaları hedeflenir. Bu hedeflerin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak alanla ilgili sorunların tespit edilmesinde fayda vardır. Çocukların ilk dil edinimleri ile başlayan ve dil öğretim sürecinin sonuna kadar devam eden zamanda Türkçe eğitiminde sorun olarak kabul edebileceğimiz pek çok nokta vardır. Bu sorunlar çocuğun kendi kişisel özellikleri, aile, arkadaş grubu, çevre, okul-öğretmen ve öğretim yöntemleri kaynaklı olabilir. Bu sorunlar sıralanırken Türkçe öğretiminin kapsamı içinde yer alan yabancılara Türkçenin öğretimi ve ana dili Türkçenin başka bir lehçesi olanlara Türkçenin öğretimi konularının ayrı tutulması gerekir. Çünkü bu konuların farklı başlıklar altında düşünülmesi gereken sorunları vardır. Örgün eğitim içinde Türkçe eğitimiyle ilgili birçok sorunun temelinde, arka planında öğretim sürecini yönlendiren öğretmenlerin olduğu görülecektir. Doğru ve sağlıklı bir ana dili eğitimi için Türkçe öğretmeni yetiştirmedeki süreç her yönüyle irdelenmelidir. Türkçe öğretmenlerinin yeterlikleri konusu da bu noktada son derece büyük bir önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarında görev yapacak Türkçe öğretmenlerinden beklenen yeterlik düzeyi Türkçe öğretmeni yetiştiren bölümlerde ne ölçüde sağlanabilmektedir düşüncesiyle bu çalışmada; söz konusu süreç içerisinde eğitim fakültelerinin Türkçe bölümlerinde lisans programlarında okutulan derslerin öğretmen yeterliği açısından değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada; Türkçe öğretmenliği özel alan yeterlikleri ile eğitim fakültesi Türkçe bölümlerinin lisans programlarında okutulan derslerin içerikleri karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim in teaching Turkish is to enable the students acquire basic language skills and use them gradually better. In order to realize these aims, it is a prerequisite to determine to the problems in teaching Turkish. There are several issues that can be considered as problematic in teaching Turkish starting with the acquisition of Turkish by the children and continuing until the end of the process. These might stem from the i

Keywords