ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKI AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 199-206
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak işlerden bir tanesi öğrencileri tanımaktır. Araştırmalar, öğrencilerin farklı yollarla öğrendiklerini ve bireysel farklılıkların öğrenmeyi etkilediğini göstermektedir. Öğretmenler, farklı öğretim tekniklerine hakim olmanın yanı sıra öğrenci başarısını etkileyen bazı faktörlere dikkat etmeli ve öğretim aktivitelerini planlarken bunları dikkate almalıdır. Bir dersteki akademik başarıyı veya bir öğrencinin başarısını etkileyen faktörlerden bir tanesi öğrencilerin öğrenme stilleridir. Çalışmalar, bireylerin farklı şekillerde öğrendiklerini ve her bireyin bilgiyi alma ve işlemede kişisel tercihleri olduğunu göstermektedir. Bu kişisel tercihler öğrenme stilleri olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme stilleri, öğrencinin başarılı bir şekilde bilgiyi yapılandırmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stili tercihlerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmaya, 267 8. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stili tercihlerini belirlemek üzere Barsch Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarının belirlenmesinde, birinci ve ikinci dönem sonunda yapılan TEOG sınavlarının ortalaması alınmıştır. Çalışmanın bulguları, fen ve teknoloji dersinde görsel ve işitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin daha başarılı olduklarını göstermiştir. Ayrıca, aynı sınıfta öğrenim görmelerine rağmen kinestetik öğrenme stiline sahip öğrencilerin göster ve işitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerden daha düşük başarıya sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

One of the steps to be taken to increase the quality of education is to get to know the students. Studies show that students learn in different ways and that i

Keywords