SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇİZGİ FİLMLERDEN ÖĞRETİMSEL BEKLENTİLERİ

Author:

Number of pages: 109-117
Year-Number: 2015- 41

Abstract

İlkokul çağındaki çocukların hayal güçleri yaşam rutinleri içerisinde zirvededir. Çocuklar kendi yarattıkları dünyada yaşarlar. Yarattıkları bu dünyadan dış dünyayı yorumlarlar. Çizgi filmler, çocukların hayal güçlerinden görüntüler içerir. Çocuğa deneyimler sağlar. Öğretirken eğitir, eğitirken öğretir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin çizgi filmlerden öğretimsel beklentileri araştırılmıştır. Çocuklarla erken dönemde geniş bir etkileşim alanına sahip olan sınıf öğretmenlerinin çizgi filmlerin öğretimselliği hakkındaki görüşleri büyük önem taşımaktadır. 2015-16 öğretim döneminde Kütahya il merkezinde görev yapan 113 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemi olarak alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin %94,7’si çizgi filmlerin sınıfta öğretimsel olarak kullanılabileceğine inanmakta, %79,6’sı öğretimsel nitelikteki çizgi filmleri bilmekte, %85,8’i ise öğretimsel çizgi filmlerin yararına inanmaktadır. Çizgi filmlerin yararına inanan sınıf öğretmenleri çizgi filmlerin bir öğretim materyali olarak rahatça kullanılması, evrensel ve milli değerleri öğretmesi, içindeki karakterlerin her birinin çocuğun davranışını olumlu olarak etkilemesi, film içindeki şarkı ve sözlerin eğitici olması, akademik kazanımları içermesi, kaynakları etkili kullanmaya ilişkin mesajlar içermesi ve kişiliği geliştirici olması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Televizyonun olumsuz etkilerini azaltmak ve nitelikli çizgi filmlerin öğrencilerle buluşmasının sağlanması, öğretmenlerin eğitici çizgi filmleri nerede, ne zaman, nasıl kullanabileceklerine ilişkin bilgilendirmeler yapılması, eğitici çizgi film arşivinin oluşturulup MEB’nca okul erişimlerine sunulması, çizgi filmlerin içerdiği eğitim kazanımları bir dizinle belirtilip, ilkokul programı ile (bir ders aracı olarak) ilişkilendirilmesi öneriler arasındadır.

Keywords

Abstract

Imagination of primary school students is very high. They are live in the world of their own creation. They interpret the outside world of their world. Cartoons, children directly affects the imagination. It provides experience. Its teaching and training. In the study, investigate expectations of elementary teachers about cartoon’s educational. Teachers' opinions are important because together with all the children. 2015-16 academic year, 113 teachers working in the city of Kütahya was taken as the sample of the research. According to the survey classroom teachers to believe could be used as educational cartoons in the classroom 94.7%, 79.6% in instructional quality movies to know the line, while 85.8% believe the benefit of educational cartoons. Teachers who believe in the benefit of the cartoons, used as teaching material, national and international, educational songs and lyrics, academic achievements, effective use of resources, personality development. It is recommended making qualified cartoons, provide access to the cartoons, To create a formal cartoon image archive, to match the achievements of primary school programs with cartoons.

Keywords