HAKKARİ İLİ’NİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2015- 41
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Beşeri coğrafya
Number of pages: 79-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan ve ayrıca tarihi, idari, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik pek çok olayın yoğun bir şekilde yaşandığı Hakkari ilinin mülki idari bölümlerini oluşturan idari birimlerinin analizinin yapılması ilin idari coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Hakkari’nin özellikle idari coğrafya açısından araştırılmasını konu edinen bu çalışma ile öncelikle Hakkari ilinin mülki yönetim alanlarının ülke ve bölge idari bölünüş sistematiği içindeki yerleri, iç yapılanmaları ve kuruluşları üzerinde durulmuştur. Daha sonra mülki yönetim alanları üzerinde gerçekleştirilen statü değişiklikleri ve diğer düzenlemelerin gerekçeleri üzerinde tahliller yapılarak tarihi bir süreç içerisinde ele alınmış olup Hakkari İli’nin günümüzdeki idari bölünüş yapısı, kentsel idari alanları ve köy idari alanları da idari coğrafya yönünden ele alınarak ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Türkiye’nin mülki idare bölünüş sistematiğine göre ülkemizin en büyük idari bölgelerini iller oluşturmaktadır. Hakkari İli, 7. 095 km²’ lik yüzölçümü ile ülkemiz topraklarının yaklaşık % 0,90’lık bölümünü kaplamakta olup, yüzölçümü büyüklüğü itibariyle Türkiye’de 47. sırada yer almaktadır. İdari olarak Merkez İlçe haricinde üç ilçenin (Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca) yer aldığı ilde 135 köy idari alanı ve 8 kentsel idari alan (1’i Hakkari Merkez İlçe, 3’ü ilçe merkezlerinde, 4’ü de beldeler olmak üzere) bulunmaktadır. Türkiye’de yakın bir zamanda yapılmaya başlanan ve henüz çok az sayıda olan idari coğrafya çalışmalarının yoğunluk kazanması ülkemizin bu yönüyle de analiz edilmesine önemli katkılar sunacaktır. Türkiye’nin en zor coğrafyalarından birinde yer alan Hakkari ilinin idari coğrafya analizi olarak ele alınan bu çalışmanın da bu alanda başlayan diğer çalışmalar gibi ülkemizin daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağı beklentimizdir.

Keywords

Abstract

The analysis of the administrative units comprising the civilian administrative departments of Hakkari province, which has an important geopolitical and geostrategic position and intensely witnesses a number of historical, administrative, political, social, cultural and economic events, will enable us to comprehend the administrative geography of the province much better. Focusing particularly on investigating Hakkari in terms of administrative geography, this study primarily emphasizes the positions of the civilian administrative areas of Hakkari province within the administrative separation systematic of the country and the region, as well as their structuring and establishments. Being approached within a historical process by analyzing the justifications of status changes that are performed on civilian administrative areas and other regulations, the study also examines the current administrative separation structures, urban administrative areas and village administrative areas of Hakkari Province, in terms of administrative geography in detail. According to the civilian administrative separation systematic of Turkey, the largest administrative areas of our country involve provinces. Having a surface area of 7. 095 km², the Hakkari province covers approximately 0,90% of the Turkish territories and is ranked as the 47. in Turkey by its surface area. Administratively comprising three districts (Yüksekova, Şemdinli and Çukurca) except for the Central District, the province involves 135 village administrative areas and 8 urban administrative areas (1 in the Central District of Hakkari, 3 in district centers and 4 in towns). The intensity of administrative geography studies that have recently started to be conducted in Turkey and have a limited number will make important contributions to the analysis of our country from this aspect, as well. This study approaching the administrative geography analysis of Hakkari province, which is located in one of the toughest geographies of Turkey, is also expected to make a contribution to the better introduction of our country just like other studies in this field.

Keywords