TÜRKÇE VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA VE OKUMA STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okumak, bilginin edinilmesinde en önemli araçlardan biridir. Anlamak ise yalnızca kelimeleri doğru kodlamak veya kodlanmış kelimeleri çözmek değildir; metinde yer verilen düşünceler arasında ilişkiyi ve fikirleri kavramaktır. Kaliteli okuma yapabilen bireyler hem daha hızlı okuyabilmekte hem de daha iyi anlayabilmektedirler. Okuduğunu anlayabilme yalnızca dil dersleri ile sınırlı olmayıp iyi eğitim almış her bireyde aranan bir özelliktir. Araştırma kapsamında fen bilgisi ve Türkçe öğretmen adaylarının okuduğunu anlama düzeylerini ve okuma stratejilerini kullanımlarını bazı değişkenler açısından (üniversiteye giriş puan türü, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm) incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nedensel karşılaştırma modelinde tasarlanmış ve verilerin toplanmasında öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ile okuma stratejilerini değerlendirmeye yarayan iki ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe bölümü öğrencilerinin fen bilgisi öğretmenliği bölümündeki öğrencilere göre okuduklarını daha iyi anladıkları tespit edilmiştir. Okuma stratejilerinin ise cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve bütün öğrencilerin okuma stratejisi bilgisine yeteri kadar sahip olmadıkları bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Reading is one of the most important tools of obtaining information. I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics