HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN HİKÂYELERİNE PSİKANALİTİK YAKLAŞIM

Author:

Number of pages: 505-527
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Yaşadığı talihsiz olaylardan ve dramatik aşklardan sonra kendini Ege kıyılarında bulan Cevat Şakir, burada Ege’nin ikliminde edebi yönü daha da zenginleşmiş ve Halikarnas Balıkçısı olmuştur. Yazar artık Ege kıyısının, denizinin ve insanın güzelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bundan dolayı romanlarını, denemelerini, öykülerini çoğunlukla deniz düzleminde işlemiştir. Öykülerinde deniz insanın ihtiraslarını, duygularını, günlük yaşamlarını, aşklarını ve saflıklarını konu eden Halikarnas Balıkçısı, bunları şiirsel bir dille meydana getirerek mitik bir atmosferde kurgulamıştır. Bu çalışmaya alınan Balıkçı’nın öyküleri de bu şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışma, yazarın dört öykü kitabından ve daha önce hiçbir öykü kitabına girmemiş öykülerinden yararlanarak vücuda getirilmiştir. Bu makalede öykülerdeki şahıslar üzerine psikolojik tespitler yapmaya çalıştık. Bu öykü kitabındaki tüm şahısları psikanalizin savunma mekanizmaları bakış açısıyla değerlendirip yazarın keskin dönemeçlerden geçmiş ruhsal durumunu anlamaya çalıştık. Çalışmanın amacına uygun olması için Psikanaliz ve Psikanalizin Edebiyat Kuramı başlıklarıyla psikanalizin tüm yönlerine değinildi. Psikanaliz tekniğiyle yapılan edebi eser incelemelerinde yazarın biyografisi, günlükleri ve bilinmeyen yönleri önemlidir. Bu detaylar da Halikarnas Balıkçısı’nın Hayatı ve Halikarnas Balıkçısı’nın Öykücülüğü başlıklarında açıklandı. Eser incelemesi bölümünde şahıs kadrosu üzerindeki tespitlerimizi tek tek açıklayıp bu tespitlerin savunma mekanizmaları yönünden karakter tarafından ne şekilde işlenip geliştirildiğini alıntılayarak değerlendirdik. Ayrıca bu değerlendirmeler grafiksel olarak sonuç kısmında da ortaya koyulup tartışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

After unfortunate events and dramatic romances, Cevat Şakir hit the Aegean Sea coast and, in effect, was reborn in the coolness of the etesian wind and became known as ‘the Fisherman of Halicarnassus thereinafter. It was not ink any more that was dripping out of his pen, but the sea itself. The sea started to overwhelm his novels, essays, and short stories. The main theme of his short stories was based on the seamen’s ambitions, feelings, daily life activities, romances, and naiveness, all of which were expressed through a poetic style. The same style was employed in his short-story books. This books was compiled from the short stories published in four of his previous short-storybooks and also his stories which ad never been published before. In the present study, we performed psychology tests on the characters presented in the short stories given in the book. By evaluating all the characters through a psychoanalytic perspective of defense mechanisms, we tried to have an insight into the psychological state of the writer – who had undergone severe turning points throughout his life. Further, to create a psychoanalytic base for the analysis, the study delved into all the aspects of psychoanalysis by examining the issues including Psychoanalytic Literary Criticism. In the psychoanalytic literary criticism of a given work, the writer’s biography, diaries, and his mysteries are of prime importance. For the current study, these details were presented under the subheadings, the Life Story of the Fisherman of Halicarnassus and the Fisherman of Halicarnassus: A Storyteller. The psychoanalytic evaluations made for each character were presented in the section related to book analysis, and also an overall evaluation was provided in the conclusion section.

Keywords