ORDU İLİ VE YÖRESİ BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2015- 41
Number of pages: 465-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ordu ili ve yöresi son yıllarda gelişimini olumlu bir çerçevede devam ettirmektedir. Şehir fındık, turizm, deniz, yaylacılık, balcılık gibi ekonomik faaliyetleriyle de adından söz ettiren ve büyüyüşünü maddi ve manevi anlamda sürdüren güzide şehirlerimizden birisidir. Bu olumlu gelişmeler neticesinde Ordu ve yöresine dair bilimsel faaliyetler de günümüzde artarak devam etmektedir. Özellikle Ordu Üniversitesi’nin açılması ile ilmi alt yapı oluşturulmuş ve kütüphanelerin de geliştirilmesiyle şehirde yapılan bilgi şölenleri artmış, bunun sonunca da şehirle ilgili zengin bir kaynak arşivi oluşturulmuştur. Ordu ili ve yöresiyle alakalı yapılan bu çalışmalar yöreyle alakalı problemlerin çözümüne zemin hazırladığı gibi yörenin kalkınmasına da imkân sağlayacaktır. Bibliyografya “kitap ve makale bilgisi” anlamına gelmektedir. Herhangi bir konu hakkında çalışmak isteyen araştırmacının ilk yapacağı iş, çalışmayı düşündüğü alan üzerine yazılmış olan kaynaklara ulaşmaktır. Bu sayede konuya ilgi duyanlara bilgiye kolay ulaşabilmesi için kaynak adresleri gösterilmektedir. Çalışmamızda Ordu ve yöresiyle ilgili tarih, kültür, sanat, edebiyat, folklor, iktisat, ticaret, siyaset, eğitim, coğrafya, tarım, hayvancılık, turizm, fen bilimleri, gazetecilik, yöre kültürü gibi konularda yapılmış olan kitap, makale, tebliğ, proje, bilimsel tez gibi akademik çalışmalar konularına göre ayrıştırılarak araştırmacılara bibliyografya başlığı altında sunulacaktır. Amacımız Ordu’nun bütün yönlerini değerlendiren çalışmaları bilim dünyasının göz önüne sunmaktır. Karadeniz başlığı altında Ordu ili ve ilçelerini içine alan tüm çalışmalar bibliyografyamızda yer alacaktır.

Keywords

Abstract

Ordu province keeps developing in a positive frame in recent years. It is one of our eminent cities with it’s the economic activities of fishing, nuts, tourism, sea, plateau etc. These positive developments caused increasing of scientific activities in Ordu province. Especially scientific infrastructure was created with the opening of Ordu University and symposiums have increased with the development of libraries in the city. As a result of this, a rich source archive has been created about the city. These studies associated with Ordu prepared the ground for the solution of problems and in its turn will enable the development in the region. Bibliography means "book and article information" . A researcher who is willing to work on any topic will first apply to the written resources about the area he or she is consider to make study in that area. İn this way, the source address is shown in order to be helpful for those who is interested in the subject and needs easy access to information. İn our study, based on the history, culture, art, literature, folklore, economics, business, politics, education, geography, agriculture, tourism, science, journalism, articles, papers, projects, books on local culture and academic studies as a scientific thesis will be separated by subject and It will be presented under the heading bibliography. Evaluating all aspects of the studies in Ordu region we aim to keep Ordu in view of science world. Under the heading of Karadeniz, all studies about Ordu province will be included in the bibliography.

Keywords