OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Özel Eğitim / Okul Öncesi
Number of pages: 259-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri kaynaştırma programları ile sağlanmaktadır. Bu programların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi içinde öğretmenlerin bu alanda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma programına yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi öğrencilerine yönelik kaynaştırma programını planlama, öğrenme- öğretme süreci ve diğer öğrencilere ilişkin ihtiyaçları tespit edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul ve Bolu'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarında görev yapan ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma programına yönelik ihtiyaçları belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşme formuna kaydedilen cevaplarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği ile veriler özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan okul öncesi öğretmenlerin öğretim öncesi hazırlık aşamasında, sonrasında BEP hazırlarken, öğretim sırasında değerlendirme aşamasında ihtiyaçlarının olduklarını belirtirken, kaynaştırma öğrencisinin sosyal kabulü konusunda ve kaynaştırma öğrencisinin durumunu diğerlerine açıklama konusunda ise gereksinim duymadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin ek kaynak ihtiyaçları incelendiğinde çoğunluğun bilimsel kaynak ve kitaplara, plan ve etkinlik örneklere, hizmet içi eğitim-konferans, seminere eğitici materyale ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Mainstreaming programs make it possible for i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics