EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ALLAH SEVGİSİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Tasavvuf
Number of pages: 71-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Âlemleri yoktan var eden Yüce Allah insanları ve cinleri kendisini tanımaları, sevmeleri ve kulluk etmeleri için yaratmıştır. Akıl ve irade sahibi bu varlıklar kendilerini mükemmel surette yaratan Yüce Allah’ı bulmak ve O’nu hakkıyla takdir etmekle mükelleftirler. Çünkü insanlara ve cinlere okuyup kılavuz edinecekleri kutsal kitap, örnek alacakları peygamber ve kullanacakları akıl ve irade yeteneği verilmesinin temel nedeni budur. Büyük bir âlim ve mutasavvıf olan Ebu’l-Hasan el-Harakânî, Yüce Allah’ın kendisine bahşettiği tüm bu nimetleri yerli yerinde ve etkin bir şekilde kullanan, Allah Teâlâ’yı tanıyan, O’na büyük bir sevgiyle bağlanan ve O’nun rızasını kazanma gayretinde olan bir Hak âşığıdır. el-Harakânî, Yüce Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ömrü boyunca hak ve adalet çizgisinden ayrılmayan ve Hz. Peygamber’i kendisine örnek alarak bu sevgide samimi olduğunu gösteren bir gönül sultanıdır. Ona göre gerçek âşık, sürekli Yüce Allah’ı tefekkür eder; O’ndan geldiğine ve yine O’na döneceğine inanır; dünyaya ve içindekilere değer vermez; yaptığı amellerine güvenmez ve böyle bir Hak âşığı sürekli ilâhî lütuflara nail olmaya devam eder. Bu çalışmada el-Harakânî’nin düşünce dünyasında Allah sevgisi değerlendirilmiş, onun ilâhî aşka dayalı derûnî hayat tarzı hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Almighty Allah had created human beings and jinns to recognize Him, to love and worship. Those who have intellect will have to find Almighty Allah who created them perfectly and appreciate Him the best way. The main reason is that the scripture which the people will read, learn and guide it, take as a rol model prophet and use the intellect, will and ability. Abu'l-Hasan al-Kharakani Turkish-Islamic scholar and a great mystic, who used all these resources which Almighty Allah bestowed in place and effectively, found Almighty Allah, connected to Him with great love and has been in the effort to attain the consent of Him. El-Kharakani had not separate from the line of truth and justice in order to win the love of Almighty Allah throughout the whole life and showed his sincere in this love by taking the example of Prophet. According to him, a true lover constantly contemplates Allah and knows that he comes from the God and knows it again return to Him and does not value the world and contents and does not rely on worldly practices and continues to be take permanent,

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics