KUZEY KIBRIS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 275-286
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’ta 5 yaş grubunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerin matematik öğretimine ve bu yöndeki öğretme becerilerine yönelik bakış açısını irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel desen kullanılmış olup, Kuzey Kıbrıs’ta hali hazırda devlet okullarında öğretmenlik yapan 252 öğretmenin 54’üne ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin dolduracağı ve 3 tema altında oluşturulan bir soru formu verilmiştir. Formdaki temalar sırasıyla eğitim durumları, pedagojik alan öğretimi ve öğretim programıdır. Elde edilen sonuçlara bakıldığı zaman şu anda görevde olan öğretmenlerin sadece 5’inin okul öncesi öğretmenliğinden mezun olduğunu ve geçmişte matematik eğitimi dersi almadıklarını, alan azınlığın da teorik veya pratik anlamda değil materyal geliştirme formatında aldıkları görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenler, kendilerine olan özgüvenlerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bir diğer bulgu ise öğretmenlerin özel eğitim gereksinimli çocuklarla çalışırken kendilerini yetersiz hissettikleri yönündedir. Öğretmenlerin kağıt kalem etkinliklerine çok sık yer verdiği ve sınıf dışı oyun etkinlikleri tercih etmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte çıkan sonuçlar alanyazınla karşılaştırılmış ve iyileştirici öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to explore the self-opinion of teachers’ mathematics teaching skills and approach of teaching mathematics of preschool teachers’ in North Cyprus. In this study, qualitative research design is used and 54 of 252 preschool teachers participated to the study. A questionnaire was used to identify their opinion and approach of teaching mathematics in preschool under three themes that are teaching mathematics skills, use of curriculum and pedagogical content knowledge. According to the findings it was revealed that only 5 of the participants were graduated from preschool teaching department. Rest of the participant did never take courses related with mathematics education. Five pre-school teachers indicated that mathematics education courses were not related with theoretical or practical knowledge but developing educational materials. However all of the participants specified that they have self confidence when teaching mathematics in the class. Some of the teachers pointed out that they struggle when dealing with students who need special education. It is also found that preschool teachers prefer pen-paper activities instead of outdoor playing activities. Results of the study were discussed in line with the related literature.

Keywords