GEÇMİŞTEN GELECEĞE İNTERNET GAZETECİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Gazetecilik
Number of pages: 75-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde yaşadığımız yüzyılın iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılmasındaki kuşkusuz en temel etkenlerin başında internet ve internetin temel altyapısını oluşturduğu iletişim teknolojileri gelmektedir. İletişim teknolojilerinin her geçen gün değişip ilerlemesi ve hatta her yeni teknolojinin bir öncekinin ya da öncekilerinin devamı niteliğini taşıyarak aynı teknolojik altyapıdan beslenmesi geleneksel iletişim yöntemlerinin eskiyip yerini yeniye bırakmasını sağlamaktadır. İletişim teknolojilerinin ve internetin yarattığı yeni düzen, birçok alanda olduğu gibi medya alanında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Geleneksel medya yani eski medya olarak adlandırdığımız medya, günümüzde yerini yeni medya düzenini yaratmıştır. İletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle birlikte geleneksel medya haberlerini okura/izleyiciye yeni ve farklı bir yolla ulaşabilme olanağı bulmuşlardır. Hemen hemen bütün elektronik gazeteler yayınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet kanalı ile okuyucularına sunmaktadırlar. Ancak yaşadığımız dönemde bunun da ötesinde çok daha farklı bir habercilik anlayışı yerleşemeye başlamıştır. Her geçen gün haberciliğin önünde eklenen farklı kavramlar ortaya çıkmaktadır. Haberin bulunması, işlenmesi ve dağıtılması tamamen değişmiştir. Bu anlamda çalışma; internet gazeteciliğinin doğuşunu ve günümüz internet habercilik yapısını ortaya koymaktadır. Çalışmanın ana amaçlarından bir tanesi günümüz internet haberciliğinde ortaya çıkan yeni kavramları açıklamak ve bununla birlikte önümüzdeki yıllarda habercilik yapısında öngörülen değişimleri belirlemektir. Ayrıca habercilik alanında yaşanan bu değişimin Türkiye’ye nasıl yansıdığı çalışmanın ana unsurlarından bir tanesidir.

Keywords

Abstract

The century in which we live is called communication and technology era is because of the ınternet and communication technologies that comes from the Internet's core infrastructure. The advancement of communication technology changed every day even feeding from the same technological infrastructure allows the place new to quit traditional communication methods. Communication technologies and the Internet create the new scheme, as in many areas especially in the field of media. Nowadays traditional media which called old media become a new media. With the rapid advances in communications technology traditional media reach the audience in a new and different way. Almost all newspapers and electronic publications are able to provide the reader with the internet channel from its service providers. But in the period that we live, there is a different journalism understanding began to settle. Every day we meet different concepts of journalism added into its name. Finding, processing and distributing the news is completely changed. In this sense this study reveals online journalism history and today's journalism. The main aim of this study is explaining the different types of journalism in these days. And determine the envisaged changes in coming years. Also one of the main element of this study is how these changes reflected to Turkey readers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics