TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: ÇİN VE BREZİLYA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Ekonomi / Economy
Number of pages: 145-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda uluslararası ticarette endüstri-içi ticaret hızla artan yeni bir olgu haline gelmiştir. Endüstri-içi ticaret aynı ürün kategorisinde yer alan malların aynı anda ithal ve ihraç edilmesidir. Endüstri-içi ticaret son otuz yıldır hızla artmaktadır. Yatay endüstri-içi ticaret farklılaştırılmış benzer ürünlerin ticaretine denilmektedir. Dikey endüstri-içi ticaret kalite ve fiyat bakımından farklılaştırılmış malların ticareti olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çin ve Brezilya’nın 2000-2014 dönemlerinde tarımsal gıda ürünlerinde endüstri-içi ticaretinin hesaplanmasıdır. Tarımsal gıda ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesini hesaplamak için Grubel-Lloyd endeksi kullanılmıştır. Daha sonra yatay ve dikey endüstri-içi ticaret hesaplanmıştır. Çalışmada sonuç olarak Çin ve Brezilya’da tarımsal gıda ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesi düşük bulunmuştur. Ayrıca Çin ve Brezilya’da tarımsal gıda ürünlerinin düşük kaliteli dikey endüstri-içi ticaret şeklinde olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In recent decades intra industry trade has become a widespread phenomenon with its growing role in international trade. Intra-industry trade is defined as the simultaneous export and import of products which belong to the same statistical product category. Intra industry trade has risen rapidly in the past three decades. Horizontal intra-industry trade is defined trade in similar products with differentiated varieties. Vertical intra-industry trade is defined trade products are distinguished by quality and price. The main object of this study is to examine the intra industry trade in agricultural food products of China and Brazil over 2000-2014. In order to calculate the intra-industry trade level of agricultural food products has used Grubel-Lloyd Index. Then, it calculated horizontal and vertical intra-industry trade. As a result of this study, it was found to be low the level of intra-industry trade in agricultural food products in China and Brazil. Also, it has seen low-quality vertical intra-industry trade in China and Brazil’s agricultural food products.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics