CUMHURİYETİN ONUNCU YIL KUTLAMALARI: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 493-518
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Kurtuluş Savaşıyla var olma mücadelesini kazanan Türk milleti, bu mücadeleyi Mustafa Kemal’in liderliğinde bir sonraki safhaya taşıyarak Türkiye Cumhuriyetini kurar. Siyasal rejimin 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet olarak kabul edilmesi, Türk milleti tarafından büyük kabul görür. Bu durumun en önemli göstergesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 1924 yılından itibaren yapılan kutlamalarına Türk milletinin yoğun katılım ve ilgi göstermesidir. Türk milletinin yaşadığı bu coşku, genç Cumhuriyetin geleceğinin de teminatı olur. Bu durum aynı zamanda genç Türkiye’nin geleceğine yönelik endişeleri de azaltır. Böylece Türk milleti hep birlikte bir vücut olarak cumhuriyet bayramlarını kutlar. Özellikle Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarına, Türkiye’nin dosta düşmana artık ülkede rejim sorunu kalmadığını göstermesi açısından ayrı bir önem verilir. Devlet katında başlayan hazırlıklar il, ilçe, kasaba ve köylere varıncaya kadar en ince ayrıntısıyla planlanır. Kutlamaların her yerde aksamadan ve düzen içinde yapılması için büyük gayret gösterilir. Bu çalışmamızda yeni rejimin meşruiyetini kanıtlama sembolü haline gelen Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarının Zonguldak ve ilçelerindeki uygulaması ele alınmıştır. Ayrıca konu incelenirken kutlamalar sırasında halkın gösterdiği tepkilerinin yansımaları da ortaya konulmaya çalışılmıştır

Keywords

Abstract

Turkish nation that won the existence fight through Turkish War of Independence brings this fight to the next stage under the leadership of Mustafa Kemal and establishes the Republic of Turkey. Acceptance of political regime as the Republic on 29 October 1923 is widely recognized by Turkish people. The most important indicator of this situation is that Turkish people actively have participated and been interested in the 29 October Republic Day Celebrations from 1924. This Turkish nation’s enthusiasm is also the assurance of future of the young Republic. At the same time, this minimizes the concerns about the future of young Turkey. Thus, Turkish people celebrate the Republic Day bodily together. Especially, the special attention is paid to the decennial celebrations of Republic in order to show that there is not any regime problem in Turkey. The preparations, started at the governmental stage, are planned down to the last detail from province, district to the towns and villages. It is strived in order that the celebrations are made without any problem and in an order. In our this paper, the applications of decennial celebrations of Republic, which become the symbol of proving the legality of new regime in Zonguldak and its districts, are discussed. Furthermore, as the subject is examined, it is tried to show the reflections of reactions by people during the celebrations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics