2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 16 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 149-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seçim dönemlerinde partilerin adayları, seçim süreci boyunca kitlelere ulaşabilmek amacıyla geleneksel medyanın yanında sosyal medyayı seçim kampanyalarının bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Bu çalışma, e-demokrasi uygulamalarından olan sosyal medya kullanımının seçim kampanyaları içinde ne derece etkin bir rol oynadığını, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sürecinde irdelemeyi esas almaktadır. Bu çerçevede, araştırma, sosyal medya kullanımının bir seçim sürecinde vatandaşların büyükşehir belediye başkanı adayları ile olan birebir etkileşimini, diyalogunun ölçüsünü ve belediye başkanlarının seçmenleri ne kadar mobilize etmeye çalıştığını tespit etmeye çalışmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemine dayanan bu araştırmanın evreni, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yer alan 16 büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen siyasilerden oluşmaktadır. Bu evren içerisinden 16 büyükşehir belediye başkanlığı seçim yarışına katılan büyükşehir başkan adaylarından, büyükşehir belediye başkanlığını kazanan aday ile onu en yakından takip eden ve o yerel bölgede en fazla oyu alan ikinci büyükşehir belediye başkan adayı örneklem olarak alınmıştır. Araştırma, Türkiye'de, yerel siyasiler tarafından seçim sürecinde sosyal medya kullanımının, vatandaşlarla doğrudan diyalog kurma ve karşılıklı etkileşim ile yerel politikaları belirleme hedefini gütmediğini; sosyal medya araçlarını, büyükşehir belediye başkan adaylarının kendilerini tanıtma ve projelerini anlatma yoluyla tek taraflı bir bilgi aktarım aracı olarak kullandıklarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In the election times, the candidates of parties use the social media besides traditional media in order to reach over the masses as a part of their election campaign during the election period. This study aims to examine how social media as an e-democracy application plays an effective role in the election campaigns with the case of 30 March 2014 Local Elections. With this aim, the study tries to identify the impact of use of social media during the election times on the interaction between citizens and the candidates of metropolitan municipality, the measurement of dialogue and how metropolitan mayor candidates try to mobilize voters. The population of this qualitative research based on content analysis consists of politicians as mayor candidates of 16 metropolitan municipalities in 30 March 2014 Local Elections. From this population, mayor candidates of 16 metropolitan municipalities, the candidates who won the election by being the mayor of metropolitan cities and the main competitor party candidates are chosen as sample of the research. The study puts forward that in Turkey the use of social media by local politicians during elections doesn’t pursue the goals of direct interaction with citizens in order to determine the local policies and social media applications are used by metropolitan mayor candidates as a unilateral knowledge transfer tool for introducing themselves and explaining their projects to the voters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics