CUMHURİYET DÖNEMİ ERZİNCAN BASINI VE BASIN-SİYASET İLİŞKİSİ (1960’A KADAR)

Author:

Number of pages: 107-124
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Yazının icadıyla beraber çok farklı aşamalardan geçerek olgunlaşan basın, günümüzde en etkin ve yaygın kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya çıkan çeşitli gazeteler ile başlayan Türk basınının gücü ve etkisi, I. Dünya Savaşı, mütareke sonrası ve ardından başlayan Milli Mücadele Dönemi ile devam eden zor yıllarda kendisini göstermiştir. Cumhuriyet döneminde de basın, farklı siyasi ve sosyal gelişmeler ekseninde her dönemin kendine has özelliklerinin kamuoyuna paylaşılmasında önemli bir boşluğu doldurmuştur. Ulusal basının yanı sıra yerel basın, kendine has üslubuyla bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlamış ve basının gücü ve etkisi yerel basın ile daha da artmıştır. Yerel basın her ne kadar lokal olarak faaliyet göstermiş olsa da, ülkenin tamamı hakkında ipuçları vermesi ve dönemin özelliklerini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Çünkü yerel basın, faaliyet gösterdiği şehrin özelliklerini aktarmasının yanı sıra ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında da tamamlayıcı bilgi ve belgeler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çok partili hayata geçiş sürecinden 1960 Darbesine kadar olan dönemde Erzincan’da faaliyet gösteren basın hakkında bilgi vermek; basın-siyaset ilişkisini tüm yönleriyle ortaya koymak ve son olarak CHP ve DP iktidarları döneminde yerel basına uygulanan baskının derecesini ve darbe ile birlikte basının maruz kaldığı sansürü irdelemektir. Bu amaçla, çalışma aralığını kapsayan dönemde Erzincan’da çıkarılan gazetelerin tüm nüshalarına ulaşılmaya çalışılarak, birbirleriyle mukayese edilip dönemin özelliğinin daha doğru zemine oturtulmasına imkan sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

The media, developing rapidly with the experiences of various steps after the invention of the writing has become one of the most effective and common tool of the mass media at the present time. The power and effect of Turkish media which was started with the different newspapers emerged in the last years of Ottoman Empire showed themselves in the on-going hard times after the period of First World War, Post-truce and National Struggle. The media filled an important gap in the issues of reporting characteristic features of each period to the public within the scope of different political and social developments also in the Republic Period. In addition to the national media, the local media contributed to filling the gap with its unique style and the power and effect of the media were increased with the local media. Although the local media has been active in the local perspective, they are very important as they reflected certain features of its period. In fact, they not only presented the local features of the city of publication, but also gave additional data and documents related to the political, the social and the economic features of the country. The aim of this study is to present knowledge on the local media in Erzincan within the period of early multi-party system to the 1960 strike; demonstrate all aspects of the relationships between the media and politics and lastly investigate the media censor subjected by the strike and the pressure of the CHP and DP governments over the media. For this aim, it was intended to reach concrete facts about the features of the period with the comparison of newspapers by being reached all the copies of the newspapers published in the aforementioned period in Erzincan.

Keywords