MÜZİKSEL EZBER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar/Müzik
Number of pages: 121-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik icrasında ezber çalma oldukça önemli bir yere sahiptir; çünkü çalınan eser ancak tümüyle belleğe alındıktan sonra içselleştirme ve yorumlama aşamasına geçilebilir. Eseri ezberlemeden çalmak, ileri düzeyde bir deşifreden öteye geçememekle beraber; icracının notaların içinde kaybolmasına ve eseri gerektiği biçimde yorumlayamamasına neden olabilir. Bunun yanında, yorumcu tarafından icra edilen eserin dinleyiciye kusursuz bir biçimde ulaşması ve dinleyiciler tarafından anlaşılabilmesi, seslendiricinin eseri iyi bir biçimde çözümlemiş ve iyi özümsemiş olması ile yakından ilgilidir. Çalınan eseri özümseme işi, o eserin defalarca tekrar edilmesi ile gerçekleşebilir; fakat daha kalıcı bir özümsemenin, eserin ritim, ezgi, armoni ve biçim özelliklerinin çözümlenmesi ve bu çözümlemenin iyi biçimde belleğe alınması sonucu olabileceği söylenebilir. Bu araştırmada müziğin insan beyni tarafından öğrenilmesi, hatırlanması ve ezberlenmesi süreçlerinin nasıl gerçekleştiği, bilgiyi işleme modeli temel alınarak açıklanmış, literatürde yer alan müziksel ezberleme yöntemleri açıklanarak raporlaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Musical memorization has an important place in the musical executive, because after entirely memorization of the pieces, moved on to interpret and internalization stage. To play from memory the piece, with nothing more than an advanced sigthreading, and it cause the performer to be lost in the music and the piece isn’t interpretted as needed. Furthermore, reaching the piece to the audiences in a perfect way by interpretters is closely related with resolving and assimilating the piece by the performer. The work of assimilating the piece, could be effected by repeating over and over the piece; but a permanent assimilation could come true by analysing of rhythm, melody, harmony and form characteristics of the piece and memorizating this analysis efficiently. To turn a rote kinesthetic by constant repetition without understanding the music can only be an obstacle to internalize the music. Using only visual or kinesthetic memorization, even in the face of the notes, cause the problems of stress, anxiety and excitement fort he students during exams and concerts. In this study, investigated how to placed the process of understanding, recalling and memorization by human brain and had reported.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics