KAYBOLAN BİR KENT SİMGESİ: İZMİRLİ DÖRDÜZLER

Author:

Number of pages: 323-332
Year-Number: 2016- 44

Abstract

1950’li yılında İzmir’de Türkiye’nin yaşayan ilk dördüzleri dünyaya gelmiş ve bu doğum o yıllarda dördüz doğumların dünyada bile örneklerin az olması bakımından büyük bir etki yapmıştır. Kısaca “İzmirli Dördüzler” olarak tanımlanan ve Egenin bereketini simgelediklerine inanılan Hürriyet, Uhuvvet, Adalet ve Musavvat isimli çocuklar 1950’li yıllarda İzmirliler tarafından büyük ilgi görerek, toplumsal yaşamda iz bırakmışlardır. İzmirli dördüzler, gerek Fransız Devrimi’nden esinlenerek verilen ve aynı yıl meydana gelen iktidar değişikliğine vurgu yapan isimleri, gerekse yaşatılmaları, bakımları, eğitimleri için kent insanlarının verdiği mücadele açısından bir dönemin simgesi haline gelmişlerdir. Bu araştırma çoğunlukla dönemin yerel ve ulusal basınında yer alan haberlerden derlenen, belediye meclis tutanakları ve sözlü tarih çalışmasıyla desteklenen veriler ışığında İzmirli dördüzlerin ilginç yaşam öyküleri ve onların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini yeniden toplumsal belleğe taşımayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Turkey’s first living quadruplets were born in 1950, in Izmir and because of the infrequency of quadruplet’s birth, even in the world, it had made a great impact. Hürriyet, Uhuvvet, Adalet and Musavvat, who were called shortly “Izmir’s quadruplets” and was believed that they symbolized the abundance of Aegean, received a great deal of attention from the people of Izmir in 1950s and left a mark in social life. Izmir’s quadruplets became the symbol of an era. Both because of their names which were given thereby inspiring from French Revolution and were emphasizing the government change that happened in the same year and because of people’s struggle for their survival, care, and education. This research purposed put in mind Izmir’s quadruplets interesting story and their impact in social life in the light of the news which took part in local and national media, the data which were supported by town council’s reports and an oral history work.

Keywords