TÜRK BASININA GÖRE İZMİR’İN KURTULUŞU

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Milli Mücadele Tarihi
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin Türkler ve Yunanlılar üzerinde önemli sonuçları olmuştu. Türk Milleti büyük üzüntü duymuşken Yunanlılar Megali İdea’ya yaklaşmanın sevincini yaşamıştı. Bununla beraber Türk Milleti İzmir’in işgalinden dolayı Yunanlılara karşı büyük tepki göstermişti. İşgal aynı zamanda Türklerin Milli Mücadele azmini artırmıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde Türk Milleti, Batı Cephesinde Yunanlılara karşı İnönü ve Sakarya Savaşlarında önemli zaferler kazanmıştı. Özellikle Türklerin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’daki zaferinden sonra Yunan askerleri sürekli olarak İzmir’e doğru geri çekilmişti. Nihayetinde, İzmir 9 Eylül 1922’de Türk ordusu tarafından Yunan işgalinden kurtarılmıştı. İzmir’in kurtuluşunun da Türkler ve Yunanlılar üzerinde önemli sonuçları olmuştu. Her şeyden önce Yunanlılar İzmir’den çekilmek zorunda kalmıştı. Bu durum Yunanlılar için Anadolu macerasının sonu anlamına gelmişti. Yunanlılar büyük üzüntü duymuşken Türkler Misak-ı Milli ülküsüne yaklaşmanın sevincini yaşamıştı. İzmir’in işgali ve kurtuluşu yıllarında Türk kamuoyunu en iyi yansıtan kaynak basındı. Bu çalışmada Türkiye’nin tamamını yansıtacak şu gazeteler kullanılmıştır: Hâkimiyet-i Milliye, Babalık, Vakit, İkdâm, Peyâm-ı Sabâh, Şark, Sada-yı Hak, Islahât, Yeni Adana, İstikbâl, Açıksöz, Varlık ve Satvet-i Milliye. Basını desteklemek için ayrıca Başbakanlık Cumhuriyet, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Genelkurmay Askeri Tarih ve Askeri Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı arşivlerinden de faydalanılmıştır. İzmir’in kurtuluşu, Türkler ve Yunanlılar üzerindeki sonuçları ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The occupation of İzmir by the Greeks on 15 May 1919 was important results on the Turks and Greeks. While the Turkish Nation experienced great sadness, Greeks had lived in the happiness of approaching the Megalo Idea. However, because of the occupation of İzmir by Greeks, the Turks showed great reaction against the Greeks. At the same time the occupation increased the desire of the Turkish National Struggle. Under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, The Turkish Nation won important victories in Inönü Wars and Sakarya War at the Western Front. Especially after the Turkish victory against the Greek army at Dumlupınar, on 30 August 1922, Greek forces were constantly retreating towards Izmir. Finally İzmir was liberated from the Greek occupation on September 9, 1922, by Turkish army. The İzmir’s liberation was important results on the Turks and Greeks. First of all Greeks were forced to withdraw from İzmir. This situation came to mean the end of the Anatolian adventure for Greeks. While the Greeks experienced great sadness Turkish Nation had lived in the happiness of approaching the ideal of Misak-ı Milli. Press was the best source reflecting the Turkish public at the years of the İzmir’s occupation and liberation. In thıs study are used in the following newspapers reflecting all regions of the Turkey: Hâkimiyet-i Milliye, Babalık, Vakit, İkdâm, Peyâm-ı Sabâh, Şark, Sada-yı Hak, Islahât, Yeni Adana, İstikbâl, Açıksöz, Varlık and Satvet-i Milliye. The archives of the Prime Minister of the Republic, the Institute of the Turkish Revolutionary History, General Staff Military History and Military Strategic Studies Department are also used to support the press. İzmir’s occupation and its results on the Turks and Greeks will be enlightened.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics