OLCÂYTU SULTAN DÖNEMİNDE HERÂT MUHASARASI VE SİYASÎ VAKALAR (706/1306-1307)

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 289-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gâzân Han’dan sonra İlhanlı tahtına geçen Olcâytû Sultan, şehzadeliği sırasında Horâsân’da kendisini uzun süre uğraştırmış olan Melik Fahreddin Kert’i ve Herât halkını cezalandırmak için Emîr Dânişmend Bahâdır’ı gönderdi. Ancak yaşanan olaylar hiç de Sultan’ın istediği şekilde gelişmedi. Melik Fahreddin’in Herât şehrini teslim ederek bölgeden uzaklaşması ve şehri emanet ettiği Muhammed Sâm’ın Emîr Dânişmend Bahâdır’ı öldürmesi herkes için beklenmeyen bir gelişmeydi. Yaşananlar karşısında yeni önlemler almak isteyen Sultan, Emîr Yâsâvul ile Emîr Bucây’ı Herât üzerine gönderdi. Emîr Bucay, kendisinden önce Herât’ı kuşatmaya başlayan kardeşi Togân’ın yanına gitti. İki kardeş öldürülen babalarının intikamını almak için birlikte şehri kuşattılar. Ancak o sırada şehri savunmakla görevlendirilmiş olan Muhammed Sâm hemen teslim olmaya niyeti yoktu. Şehir surları önünde yapılan uzun mücadeleler sonrası Herât’ı alamayan Emir Bucây diplomatik yolları denemeye karar verdi. Emîr Bucây, gönderdiği mektuplara olumlu yanıt alamayınca muhasarayı şiddetlendirdi ve şehre giriş çıkışları tamamen durdurdu. Hasat zamanı gelince tarım işleri layıkıyla yapılmayınca şehirde yiyecek kıtlığı baş gösterdi. Muhammed Sâm, kuşatmaya daha fazla dayanamayacağını anlayınca Emîr Bucây’a teslim olmaya karar verdi. Bu sırada Emîr Yâsâvul, Herât önlerine geldi ve olayların gidişatı farklı bir hal almaya başlandı. Nihayetinde yapılan uzun pazarlıklar sonrası şehre hâkim olan İlhanlı emirleri, Herât mevzusunu sonlandırdılar. Bu çalışmada Olcâytû Sultan döneminde Herât’ın muhasarası ve yaşanan siyasî vakalar tarihi kaynaklar ışığında incelenecektir.

Keywords

Abstract

Öljaitü Sultan who accede to the Ilkhanid throne after Ghâzân Khan, assigned Emîr Dânişmend Bahâdır to punished Melik Fahreddin Kert who produced many problem to him during his prince terms and Herat public. But, circumstances during this terms did not developed with his expectation. It was surprising to everyone that Melik Fahreddin to move away from the region by deliver up the city of Herat and Muhammed Sâm who takes delivery of the Herat killed Emîr Dânişmend Bahâdır. As a result of, this experience Sultan who would like to get a new precaution, sent to Herat Emîr Yâsâvul and Emîr Bucây. Emîr Bucây went to beside his brothers Togâns, who has already been surrounded to Herât. Both of brother surrounded to city for revenge on their father. But Muhammed Sâm would like to protect city and he did not want to knuckle down. As a result of long struggle Emir Bucây did nor get to Herât and he would like to tried diplomatic ways. Unfourtunately, their enemies did not accept their suggestion, and then they increased intensity of their battle, they closed to entrance of city. However, this long surrounding effects to hunger directly in long term. In conclusion, Muhammes Sâm is had been knuckle down the city. At the same period, Emîr Yâsâvul came to Herât and the position of battle had been changed. As a result of long deal Ilkhanid got the Herât. This study mainly gives brief information about Herât battle and political fact in Öljaitü Sultan period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics