TERSANE İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENLİK İKLİMİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 303-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada, gün geçtikçe deniz ulaştırmasına olan talep artmakta, bu da deniz ulaştırmasının ayrılmaz parçası olan gemilerin inşası, bakımı ve onarımı gibi faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Gemiler, uluslararası mal ticaretinin en ekonomik ulaştırma araçları olmaları nedeniyle, teknik ve teknolojik gelişmelerden etkilenmektedirler. Gemi inşa sanayinde değişen üretim anlayışı ve gelişen teknoloji, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yöneticilerin işletmelerinde güvenlik kültürünü geliştirme yönünde uygulamalar yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bildiride, gemi inşa sektöründe faaliyette bulunan Marmara Bölgesindeki tersane işletmelerinin, örgütsel güvenlik iklimi uygulamaları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği davranışı ile çalışan performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Yalova-Altınova Tersaneler bölgesindeki, tersane işletmelerinin çalışanlarına anket uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Aggregate demand of maritime transportation is on the rise in globalizing world. That disseminates the activities of vessels such as construction, maintenance and repair. Vessels are affected by technical and technological improvements because they are the most economical transport of international trade in goods. Changing production concept and improving technology in shipbuilding industry considering occupational health and safety, managers require to do applications towards improving safety culture in their companies. In this paper, it is aimed to scrutinize the relationship between occupational health and safety behavior of the employees and employee performance, in the context of organizational safety climate applications in shipbuilding enterprises that they have been operating in the shipyards in the vicinity of Marmara Region. In the study, it is conducted survey to employees working at the Shipyard Businesses of Yalova-Altınova Shipyards Region and findings are evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics