DEĞİŞEN RADYO YAYINCILIĞINDA RADYONUN İŞLEVLERİ VE GELECEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : İletişim Bilimleri
Number of pages: 221-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20.Yüzyıla damgasını vuran radyo mecrasının işlevleri tarihi boyunca farklı dönemler yaşamıştır. Önceleri bir haber verme aracı olan radyo daha sonra eğlendirme işlevi ile ön plana gelmiştir. Günümüzde radyo bir müzik kutusuna dönüşmüştür. Bu onun eğlendirme işlevinin diğer işlevlerden daha önemli olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada radyo dinleyicisinin radyo mecrasının işlevlerine bakış açısı ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Farklı yaş gruplarından toplam 520 kişiye uygulanan ankette radyo dinleyicilerinin radyonun işlevleri arasında “eğlendirme” işlevini yüzde 83.65 oranında önemsediği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan deneklere radyonun fonksiyonlarının gelecekteki durumu ile de ilgili bir öngörüde bulunmaları istenmiştir. Bunun için “gelecekte radyo hangi işlevlere sahip olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 50,9’u gelecekte radyonun “eğlendirme” işlevinin ön planda olacağını düşündüklerini söylemişlerdir. 2015 yılı özel radyo yayıncılığının yirmi beşinci yılını tamamladığı bir yıl olmuştur. Bu yarım asırlık süreçte radyonun fonksiyonlarının radyo dinleyicisinin gözünde yaşadığı değeri araştırmak için kurgulanan bu araştırma radyonun eğlendirme işlevinin, radyonun en önemli işlevinin olduğunu göstermiştir. Gerek yapılan bu araştırmada gerekse sektördeki seyrinde radyo mecrasının “eğlendirme” işlevinin diğer tüm işlevlerinin önünde olduğu görülmektedir. Diğer mecralarda olduğu gibi radyoda da dinleyici “bilgi almak” yerine “eğlenmeyi” tercih etmektedir.

Keywords

Abstract

Functions of the radio that left its mark in the 20th century went through different periods in the course of history. In the past, radio functioned as a news channel, however it subsequently came to the forefront with its entertainment function. In our day, radio has turned into a music box. This situation shows that its entertainment function is more important than the other functions. In the present study, a survey was conducted to figure out the views of the radio listeners on functions of the radio. In the survey applied to 520 persons from various age groups, it was found that 83.65 percent of the radio listeners attach importance to the "entertainment" function of the radio among other functions. The i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics