TOKSİK LİDERLERİN SAĞLIK KURULUŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 519-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşen dünya değişimin son derece hızlı gerçekleştiği dinamik bir ortamdır. Yaşanan teknolojik, ekonomik, sosyal değişimler, rekabet koşulları ve buna bağlı olarak örgüt kuramları ve yönetim yaklaşımlarındaki değişiklikler sonucunda, sosyal bir çevre içinde yaşamını sürdüren örgütler iç ve dış çevrede meydana gelen değişikliklere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Artan rekabet koşullarında hastaneler, işletmeler gibi varlığını sürdürebilmek, başarılı olabilmek ve değişime uyum sağlayabilmek için misyonunun bilincinde, güçlü liderlere ihtiyaç duymaktadır. Hastane c¸alıs¸anlarının iş tatmini, motivasyon ve performans düzeylerini olumlu yönde etkileyen temel fakto¨rlerden birisi de yo¨neticilerin sergiledikleri liderlik davranıs¸larıdır. Yönetim kademelerinde bulunan çalışanlar herkes için ideal ya da mutsuzluk duygusunun hakim olduğu ideal olmayan çalışma ortamları yaratma gücüne sahiptir. Günümüze kadar lider ve liderlik üzerine birçok bilimsel araştırma yapılmış bu araştırmaların çoğu, başarılı liderlikle ilişkilendirilen liderlik biçimleri ve o liderlik biçimine uygun özel davranışları incelemiştir. Son yıllarda lider ve liderlik üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda işlevi olmayan, zarar verici liderliğin sonuçlarını ve doğasını anlamak ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Bu çalışmada sağlık kuruluşlarında yapıcı liderliğin yarattığı değer ve olumlu performansı tartışmayacağız bunun yerine yıkıcı liderlik üzerine yoğunlaşarak özellikle toksik liderler ve toksik liderlerin hastane çalışanları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin sağlık kuruluşları üzerinde oluşturacağı yıkıcı ve zarar verici etkileri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Global world is a dynamic environment where changes happen extremely fast. An organization maintains its life within the social environment and try to adapt to the changes occurring in the inner and outer arena. Technology, economical and competition changes will require adaptation of existing organizational and management approaches. Like any other organization, the hospitals require constructive and powerful leaders that are aware of the challenges in order to maintain its existence, to be successful and adapt to the changes just like any business in a competitive environment. One of the fundamental factors that positively affect the job satisfaction, motivation and performance level of the hospital staff is the behaviors of leadership of the managers. The staff that is in the management has the power to create non ideal workplace where ideal or unhappiness is dominant for everyone. There are many scientific researches on the leader and leadership and most of these studies examined the leadership forms and special behaviors suitable for the leadership that can be affiliated with successful leadership. Understanding the results and nature of the non-functional, detrimental leadership becomes the center of interest in the scientific researchers conducted over the leader and leadership in recent years. In this study we will not discuss constructive leadership that can create value and positive performance, but focus on destructive leadership and especially toxic leaders and their negative effects on hospital employees that can be damaging and harmful for the Healthcare organizations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics