SİGARA, ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Çevre Sorunları
Number of pages: 395-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlarından bir tanesini hızla artan çevre kirliliği oluşturmaktadır. Ölümcül etkileri olan çevresel sorunların boyutları her geçen gün hızla artmaktadır. Çevre sorunlarından dolayı her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, tehlikeli boyutlardaki hastalıklara yakalanması ve sahip olduğu temel hak ve hürriyetlerin tehdit altında olması gerçeği olayın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası yaşanan hızlı gelişim ve değişim sürecinin bir neticesi olarak toplumların yaşam alışkanlıkları köklü bir şekilde evrimleşip birer tüketim makinesi haline dönüşerek tüm canlıların yaşamlarını sürdürdüğü doğa, fütursuz bir şekilde tahrip edilerek çok ciddi çevre sorunlarının ortaya çıkması süreci başlamıştır. İhtiyaçların ötesinde, insanoğlunun eğlence ya da hobi olarak yaptıkları kimi eylemlerin çok ciddi çevre sorunlarına ve akabinde milyonlarca insanın olumsuz olarak etkilenmesine neden olması gerçeği üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Özellikle milyonlarca insanın kullandığı sigaranın doğrudan çevreye ve diğer canlılara verdiği zararlar, çevre ve insan hakları noktasında ele alınması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kamuoyunda sıkça tartışılan sigara kullanımını farklı bir perspektifinden ele alarak irdelemektir. Klasik yaklaşımlardan farklı olarak sigara kullanımı, insan hakları ve çevre sorunları ilişkisi bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır. Son olarak ise sigara kullanımının bir insanlık suçu olup olmadığını sorunsalını ayrıntısıyla araştırılacaktır.

Keywords

Abstract

Environmental pollution is one of the most important issues facing the world’s population in the 21st century. As a result of environmental issues, millions of people are dying and contracting serious illnesses, and others are at risk of losing their basic human rights and freedoms. The severity of enviromental problems is accepted and dates to the period of human history since the Industrial Revolution. After the Industrial Revolution people’s life styles and consumption habits changed significanlty. In order to meet our needs and to live a more comfortable life, humankind had started to destroy the nature. Here it is important to emphasise that people are risking the stability of the environment not only to meet their basic needs but also in pursuit of hobbies and habits. Smoking is a unique example, which directly shows how poeple pollute the environment to satisfy their habits. The key aim of this research is to examine whether or not smoking constitutes a human rights violation in the context of the right to a clean and safe environment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics