HALİL CİBRAN’IN ERMİŞ ADLI ESERİNDE PANTEİZM ALGISI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İngiliz Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 13-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Panteizm, dini ve kısmen de doğaüstü bir fikir olarak tanımlanır. Bu terim duyulduğu zaman ‘Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır’ anlayışı ortaya çıkar. Panteizm Tanrı’nın kendisidir veya Tanrı doğasının kendini ifade etme şeklidir. Evrene verilen önem Panteizm yoluyla keşfedilir ve Panteizmin özünde doğal dünya üzerine yoğun bir odaklanma vardır. Lübnan vatandaşı olup Amerika’da yaşayan Cibran kısa bir hayat sürmüştür fakat insan ruhu üzerine yazdığı çalışmalarıyla birçok insanı etkilemiştir ve hala etkilemektedir. Cibran birçok eser üretmiştir fakat Ermiş bütün eserlerin özünü vermektedir. Ermiş, doğunun Nietzsche’si olarak bilinen Cibran’ın en ünlü kitabı olarak bilinir. Mustafa ve Orphalese halkı arasında geçen 26 şiir eserde sunulur. Bu makale Panteizmin Halil Cibran’ın Ermiş adlı eserinde nasıl yer edindiğini göstermektedir. Sosyal bir yeniliklçi ve aynı zamanda isyankar olan Cibran bu eserinde sosyal bir doğa kurup onun aracılığıyla Panteizm anlayışını sunmaktadır. Cibran kendini gerçekleştirme eylemine, onunla birlikte de sakinlik ve huzura ulaşmak için uğraşır. Ermiş’in kahramanı olan Mustafa’nın da dahil olduğu Cibran kahramanları insanoğluna öğütler veren çılgın Tanrılar olarak sunulmaktadırlar. Bu çalışmada, Cibran’ın Tanrı ve Panteizm anlayışlarını nasıl tanımladığı açıklanmaktadır. Karanlık kalan kısımların aydınlatılması amaçlanmış ve aydınlık bulunursa, Tanrı’nın da bulunacağı vurgulanmıştır. Bu makale, Tanrı ve Tanrı’ya duyulan aşk aracılığıyla bireylerin ruhuna derin bir bakış sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Pantheism is defined as a religious and partly metaphysical position. When this word is heard, the notion of understanding of ‘God is everything and everything is God’ appears. Pantheism refers to God or self-expression of God’s nature. Importance of the universe is found through Pantheism and there is ultimate focus on natural life in the heart of Pantheism. Gibran, a citizen of Lebanese but living in USA, lasted a short life but affected and still affects many people with his works on spirits of people. Gibran wrote many works but just The Prophet composes core of his all works. The Prophet is described as the most famous book by Gibran, known as Nietzsche of the East. 26 poems are presented between a prophet called Almustafa and folk of Orphalese. This paper aims to reveal how pantheism finds a place itself in Khalil Gibran’s The Prophet. Gibran, being seen as a social reformer and rebel, sets a social nature in this work and through this nature presents understanding of Pantheism. Gibran tries to achieve self-fulfillment and, thanks to it, serenity and peace. So his heroes, including Almustafa, hero of The Prophet, are presented as mad Gods, giving advices mankind. In this study, it has been explained how Gibran defines understanding of God and Pantheism. It has been aimed to enlighten dark rooms and it has been pointed out that as the light is found, God can be found. The article suggests a deep looking into soul of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics