YENİ BİN YIL KIBRIS TÜRK ŞİİRİNDE ORTAK DUYGULANMA, BARIŞ VE BİRLİK SÖYLEMİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Türk Dünyası Edebiyatları
Number of pages: 103-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıbrıs Türk edebiyatı, Barış Harekâtı öncesinde doğal olarak yaşadığı siyâsî ve kültürel baskıların, ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikaların karşısında “bağımsızlık” teminin hâkim olduğu bir süreç yaşamıştır. Bu doğal sürecin 1974 Barış Harekâtıyla “özgürlük” bilincine evrilmiş olması, Kıbrıs Türk edebiyatında “birlik ve barış” gibi temaların da yoğunlaşmasına vesile olacaktır. Her iki süreci bizzat yaşayan ediplerin yanı sıra, 1974 öncesini ebeveynlerinin anlattıkları ile içselleştiren günümüz şair ve yazarları da bu çok uzak olmayan ve acılarla dolu mücadelenin edebiyattaki sözcüsü olmaya devam etmişlerdir. Kıbrıs Türk edebiyatının tematik yapısında lirizmden didaktik unsurlara, pastoral öğelere uzanan yelpazede birçok konu zenginleşerek varlığını sürdürürken onu alttan alta besleyen epik duruşun izlerini öteden beri sürdürmektedir. Kıbrıs Türk şiirindeki bu çeşitlilik aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin sadece kendi içlerine kapalı bir toplum olmayıp tüm Türk dünyasının ortak duygularına sahip olmasından da kaynaklanmaktadır. Kıbrıs Türkleri de diğer Türk toplulukları gibi genel anlamdaki Türk dünyasının bir parçası olmanın şuurunu ve gururunu şiirlerinde yansıtmaktadır. Biz bu çalışmamızda, çağdaş Kıbrıs Türk şiirinden örneklerden yola çıkarak Kıbrıs Türk’ünün barış, birlik ve tüm Türk dünyasının ortak duygulanma alanına bakış açısını ortaya koyacağız.

Keywords

Abstract

The Cypriot Turkish literature went through a process in which the dominant theme was “independence” as a result of political and cultural pressures and separatist and alienating policies just before the Peace Operation. That this process was evolved into “freedom” after the 1974 Peace Operation, led to the themes of “unity and peace” to be dominant in the literature. In addition to the writers and poets who experienced both periods, the contemporary ones who learned the periods though their parents’ stories have been the spokesmen of the painful struggle in the literature. A number of themes, from lyrism to didactic elements, are covered in the Cypriot Turkish literature on a wide range of topics which carry the epic traces of an old history. This variety in the literature also results from that the Cypriot Turks are not a closed society but have the feelings that all Turkic peoples have. They reflect the pride and conscious of being a part of the Turkic World into their poems. In this study, we will investigate the perspective of the Cypriot Turks of peace, unity, and the common feelings of the Turkic World through the poems from contemporary Cypriot Turkish literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics