KADIN EDEBİYATI: BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ

Author:

Number of pages: 203-211
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Kadın ve edebiyat kavramları, edebi eserin hem oluşturulmasında hem de tüketilmesinde sürekli olarak tartışmaların odağında olan bir konudur. Kadının edebiyat dünyasında yer alması, kendisini ifade etmesi, kadınların sorunlarını işlemesi, çözüm önerilerinde bulunması ve bu yolla da ekonomik anlamda kendisine yetmesi feminizmin öncelediği konulardandır. Edebiyat dünyası, kadınların mağduriyetlerinin geniş kitlelere taşınmasında önemli bir araçtır. Bu araç sayesinde kimi yazarlar, toplumda bir kadınlık bilinci geliştirmek isterler. Kadını erkek karşısında gerileten en önemli olgulardan biri de eril dildir. Kadını aşağılayan, hor gören ona hakaret eden ve kaba söz söyleyen bir dil geleneğinden söz edilebilir. Eril dil sayesinde, kadın açısından erkeklik ideal olan ama ulaşılması mümkün olmayan bir kavram olarak algılanır. Eril dil, kadını kötülüğün kaynağı biçiminde göstererek erkek karşısında edilgen bir rol almasına neden olur. Kadınlığa odaklanan aşağılamalar, erkeğin iktidar konumundaki eril kimliğini belirginleştirmeye dönüktür. Feminist söylem, ‘eril edebiyat’ izleğinin kadın sorunlarını tam olarak ortaya koyamadığını bu yüzden de kadın sorunlarının duyarlı kadın yazarlar tarafından yansıtılması gerektiğini savunur. Onların bu yaklaşımı, edebiyatta feminist bir yaklaşımın açığa çıkmasına kaynaklık eder. Kadın yazarların edebiyat ‘diline’ dâhil olmasıyla erkek yazarlar tarafından çevrelenen edebiyat, cinsiyetçi çemberden sıyrılır. Erkek yazarların kurguladığı kadın kimliklerinin, yanlış değilse de eksik oldukları söylenebilir. Kadınların cinsiyetlerini unutmadan ortaya koyacakları edebi metinlerle, hem bu eksiklik giderilmiş olur hem de kadın edebiyatı kavramı gündeme gelmiş olur.

Keywords

Abstract

The concepts of woman and literature are always at the centre of discussions during producing and consuming a literal work. The existence of woman in literary world, expressing herself, handling her problems and offering solutions and economic self-sufficiency are among the themes which feminism prioritizes. Literature is an important vehicle to convey woman’s victimization to the large masses. Through using it, some writers try to raise the consciousness of feminity. Masculine discourse is one of the most important facts which makes woman fall behind man. It is a kind of custom that scorns, insults and swears at woman. Due to this masculine discourse, woman regards manhood as an ideal but unattainable concept. The masculine discourse causes woman to play a passive role against man by showing her as the source of all evil. The contempt focusing on feminity is directed to concretize the masculine identity of man. Feminist discourse argues that woman’s problems should have been reflected by responsive female authors owing to the fact that masculine literature cannot reveal the woman’s problems. This approach leads to a feminist approach in literature. With the participation of female authors into literary discourse, the literature surrounded by male authors has been got out of sex-oriented understanding. It can be easily said that the woman identities fictionalised by male authors are defective, if not fallacious. Through the texts presented by women without disregarding their gender, this deficiency will be both remedied and the concept of woman literature will come to the fore.

Keywords