İŞ DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ODALARI İŞBİRLİĞİNE İL TEMELLİ BİR ÖRNEK OLARAK DENİZLİ PLATFORMU

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 209-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İllerin/kentlerin gelişiminde merkezi hükümet ve yerel yönetimlere ilaveten işdünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) ilgisi ve payı büyüktür. Gelişmişlik düzeyini artırmak isteyen kimi illerdeki STK’lar ortak sorunlarını ilgili atanmış ve seçilmiş makamlara anlatmak ve alternatif çözüm önerileri geliştirmek üzere örgütlenmektedirler. Bu örgütlenmelere, bölge çapında EGEV ve Kelkit Platformu örnek verilebilir. Türkiye’nin bazı illerinde üyelerinin bileşimi, odakları ve amaçları farklı, il bazında kurulmuş çok ortaklı platformlar vardır. Bu platformlar, ilin/kentin sorunlarının çözümü konusunda yoğun lobi faaliyeti yürütmekte ve çoğu zaman da başarılı olmaktadırlar. Çalışmada, ilk olarak, Türkiye’de bu konuda kurulmuş platformlar özetlenmektedir. İkinci olarak, iş dünyasının, odaların, sivil toplum örgütlerinin Denizli’nin ekonomik gelişimi içindeki rolleri kısaca incelenmektedir. Üçüncü olarak, Denizli Platformunun kurulma amaçları, projeleri, gündemi, kentteki diğer STK’lar ile ilişkileri, Denizli’nin kalkınmasındaki yeri irdelenmektedir. Bu amaçlarla, Platform üyesi kuruluşların üst düzey yöneticileri ile mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili haberlerin, literatürün ve belgelerin analizi yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In addition to central government and local governments, business world and non-governmental organizations (NGOs) have significant interest and play major roles in the development of their provinces/cities. In some provinces, NGO’s which urge to increase their provincial development level, come together both to introduce their common problems with related elected and appointed public officials and to develop alternative solutions to those problems. EGEV and Kelkit Platform can be given as examples to region-based business world lobbying organizations, respectively. In few provinces of Turkey, there are province-based business lobbying organizations with varying orientations, purposes and membership. These platforms lobby for the sake of development of their provinces/cities and they usually are successful in their efforts. First of all in the study, the platforms which are founded for this purpose are summarized. Secondly, business associations’, chambers’, NGOs’ roles in the development of Denizli are briefly analyzed. Thirdly, the aim of Denizli Platform, its projects and agenda, its relations with the other NGOs and the role of it in Denizli’s development are examined. With these aims, interviews are conducted with top executives of the Platform. In addition to these, news, literature and the documents related with these topics are analyzed and some suggestions are provided.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics