‘YOL’ METAFORUNUN CEMİL KAVUKÇU’NUN GAMBA VE BEAT KUŞAĞI YAZARI JACK KEROUAC’IN YOLDA ADLI ROMANLARINA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : İngiliz Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 211-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir konuyu diğer bir konunun bakış açısıyla algılama veya zihindeki bilgiler arasında bir bağ kurma süreci olarak ifade edilen metafor kavramı, edebiyatta yaygın bir kullanıma sahiptir. Zira antik dönemden günümüze kadar birçok yazarın metaforun kavramıyla ilişkilendirdikleri kavramları çok değişik şekillerde ele aldıkları ve bu kavramları eserlerinin merkezine yerleştirdikleri görülmektedir. Metafor kavramının felsefe, sosyoloji, psikoloji başta olmak üzere pek çok disiplinden beslenen edebiyat alanındaki kullanımı; sanatçıya kullandığı kelimelerde farklı anlam katmanları oluşturma olanağı vermektedir. Bu anlamda çağdaş Amerikan edebiyatından Jack Kerouac’ın (1922-1969) Yolda (On The Road) ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından da Cemil Kavukçu’nun (1951- ) Gamba adlı romanlarında eserlerin odağına yerleştirilen ‘yol’ olgusu metafor kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu çalışmada ‘yol metaforu’nun hangi anlam ilişkileriyle ortaya konduğu; felsefi, sosyolojik, ezoterik, mistik ve metafizik başta olmak üzere ne tür anlam bağlantıları oluşturacak şekilde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu romanlarda ‘yol metaforu’ ekseninde görülen benzerlikler ve farklılıklara değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Metaphor that defines perception of a subject with another point of view or associability between the informations in mind has a common usage in literature. However it has seen that numerous authors from ancient time to modern time have handled many different terms which is associated the term of metaphor and have focused on these terms in their own works. The usage of metaphor that nourishes lots of branches such philosophy, sociology, psychology lets author compose different meanings with the words chosen. In this sense the term of ‘road’ which situated in Jack Kerouac’s (1922-1969) On The Road in modern American literature and Cemil Kavulçu’s (1951- ) Gamba in modern Turkish literature have been handled associating with metaphor. In this study it is tried to identify that ‘road’ as ametaphorhow is revealed with which meaning relationship; the way of use in view of philosophic, sociologic, esoteric, mystic and metaphysics. Besides this it is mentioned resemblance and difference in term of road in these novels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics