ÜRETİME ÇEVRE ODAKLI BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İşletme / Üretim Yönetimi
Number of pages: 155-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğal çevre ve üretim birbirinden ayrılmaz şekilde ilişkilidir. Kıt kaynaklar, değişen müşteri beklentileri, yasal zorunluluklar, çevresel sivil toplum hareket ve organizasyonları gibi etkenler artık geleneksel anlamda ekonomik değere dayalı üretim anlayışının dönüşüm geçirmesine yol açmıştır. İşletmeler ekonomik değerlerini maksimize etmekle birlikte çevresel uygulamalarıyla da ekolojik değer üretmek yönünde üretim faaliyetlerini şekillendirmeye başlamışlardır. Üretim yönetimi literatüründe, çevre odaklı üretim son dönemde göreceli olarak daha fazla ilgi görmekte olan kavramlar arasında yer almaktadır. Verimlilik, karlılık gibi değişkenlerin yanında artık işletmeler için çevresel sorumluluklar ve buna dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlar önemli performans göstergeleri arasında değerlendirilmektedir. Artık işletmelerde ekolojik değer üretmenin nihayetinde ekonomik değere dönüştüğünü görmeye başlamışlardır. İşletmelerin yasal düzenlemeler, paydaşlar, çalışma ortakları ve müşteriler gibi güçlerin şekillendirmesiyle ortaya çıkan yapıda çevre odaklı üretim sistemlerini hayata geçirebilmeleri için üretim yönetimi kararları ile çevre yönetimi ilkelerinin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Çevre odaklı üretim sistemlerinde yeniden üretim, tersine üretim, geri kazanım vb. uygulamalar söz konusudur. Bu çalışmada çevre odaklı üretim kavramı çevre yönetiminin gelişim süreci, proaktif çevre yönetiminin itici güçleri, işletme organizasyonu içinde çevre yönetimi, üretim fonksiyonu bağlamında çevre yönetimi ve uygulamaları ile çevresel performans konuları ayrıntılı olarak irdelenecektir.

Keywords

Abstract

The natural environment and manufacturing are becoming inextricably linked. Factors such as scare resources, changing customer expectations, legal obligations, environmental social movements led to the transformation of traditional production perspective based on cost effective value. Businesses started to develop their manufacturing activities through ecological value by their environmental practices along with maximizing their profitibility. The environmental-oriented production is at the more on focus. Environmental responsibilities and consequences linked to these are assessed as important performance indicators besides productivity and profitibality variables. Nowadays businesses realized that the production of ecological value turning into economical value eventually. Businesses have to integrate their production management decisions and environment management principles in order to accomplish environmental production systems in the structure that the pressure groups such as stakeholders, colleques and legislative regulations play a part. Prcatices such as reproduction, reverse production and recycling are included in environmental-oriented production system. This study examines the concepts of environmental manufacturing, development process of environmental management, driving forces of proactive environmental management, environmental management in business organizations, environmental management and practices in production function context and environmental performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics