TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERİN TWITTER KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2016- 46
Number of pages: 85-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya, ulusal ve yerel gazeteler açısından önemli bir mecra haline gelmiştir. Sosyal medya, haberin daha fazla okuyucuya ulaşması, haber hakkında yapılan yorumların paylaşılması açısından avantajlara sahiptir. Dijital bir ortam olması, sosyal medyanın gazeteler için haber yayılımı açısından uygun bir ortam olmasını sağlamaktadır. Günümüzde sosyal medya ile birlikte okuyucular daha fazla habere ve haberlerin içeriğine yönelik daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşabilmektedirler. Sosyal medya, gazetecilerin haber kaynaklarına ulaşmalarından haberlerin okuyuculara sunulmasına, okuyucuların gazeteciler ile arasında olan iletişimine kadar pek çok şeyi değiştirmiştir. Kamusal iletişimin en önemli formu olarak düşünüldüğünde, sosyal medyanın haber üretim ve dağıtım süreçlerini daha demokratik, katılımcı, çoksesli ve özgür hale getirebilme potansiyeli vardır. Bu çalışmada ilk olarak sosyal medyanın, bir haber ortamı olarak etkinliği, ulusal ve yerel gazete kuruluşları tarafından kullanımı ve gazeteciliğin geleceği konusundaki rolü incelenmiştir. Sonrasında ülkemizdeki ulusal ve yerel gazete kuruluşlarının, takipçilerine haber aktarma konusunda Twitter kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 7-20 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de önde gelen 8 ulusal gazete ile Eskişehir ilinde yer alan 5 yerel gazetenin Twitter kullanımı analiz edilmiştir. Ayrıca ulusal ve yerel gazetelerin yıl bazında Twitter hesaplarındaki tweet ve takipçi durumları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yerel gazetelerin Twitter üzerinden genellikle faaliyette bulundukları şehir ile ilgili yerel haberleri takipçilerine aktardıkları ve Twitter’ı bir haber mecrası olarak ulusal gazeteler kadar etkin biçimde kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Social media has been an important outlet for national and local newspapers. Social media have advantages in terms of reaching wider audience and sharing comments about news. Being a digital platform make social media suitable for newspapers to disseminate their news. Today readers have reached at more news and more detailed information about the content of news owing to social media. It has changed journalism in regards to the way journalists are able to gain access to news sources, how journalists present news content to readers and the degree and ease of communication between readers and journalists. Being one of the most important forms of public communication, it has considerable inherent potential to make the production and distribution of news and information more democratic, participatory and pluralistic. In this study, primarily the effectiveness of the social media as a news environment, the usage of social media by the national and local newspaper institutions and the role of social media in the future of journalism has been analyzed. In the study a content analysis has been carried out in order to determine the Twitter usage habits of the national and local newspaper institutions in Turkey in transferring news to their followers. For his purpose the Twitter usage of the leading 8 national newspapers in Turkey and 5 local newspapers in Eskişehir has been analyzed. Besides, the tweets and followers of the Twitter accounts that belong these national and local newspapers has been studied on yearly basis. According to the results of the analysis, the local newspapers especially transfer news about the city that they are operating in and they do not use Twitter for news media as effectively as national newspapers.

Keywords