GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Number of pages: 319-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk isimli eseriyle başlamış olan serüvendir. Bu serüven neticesinde birçok millete Türkçe öğretilmeye çalışılmıştır. Fakat bu alan en önemli atılımını özellikle 1984 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER’in kurulmasıyla gerçekleştirmiştir. İlk başlarda el yordamıyla deneme-yanılma şeklinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri, son yıllarda büyük gelişimler göstermiştir. Fakat henüz tam anlamıyla istenilen seviyelere ulaşılabilinmiş değildir. Son yıllarda tüm üniversitelerde TÖMER’lerin, dil merkezlerinin açılmış olması da bu alana önemli saygınlık kazandırmıştır. Engelsiz bireylere yönelik olumlu faaliyetlerin olduğu alanda engelli bireylere yönelik henüz tam anlamıyla yapılabilen bir çalışma mevcut değildir. Engellilik, hiçbir insanın kendi isteğiyle olduğu bir durum değildir. Engelliler bu dünyanın gerçekleridir ve engelliler başardıkları çalışmalarla toplum için ne denli önemli olduklarını da göstermektedirler. Engellilerin hayatımızın her yerinde bulunduğu bir dünyada engellileri görmezden gelmek, yapılabilecek en büyük hatadır. Engelliler içinde önemli bir nüfusa sahip olan görme engellilerin, günümüzde doğal yaşama adapte olmakla alakalı birçok sınırlılıkları vardır. Bu sınırlılıkları ortadan kaldırmakla alakalı dünyada ve ülkemizde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle beyaz baston, sarı bant, akıllı telefonlarla yön tarifi, Braille yazılı halka açık bazı yerler vb. görme engellilerin sınırlılıklarını ortadan kaldıran uygulamalardan birkaçıdır. Bu uygulamaların gelişerek devam etmesi sonucunda görme engellilerin sınırlılıkları ortadan kalkmakla birlikte görme engelliler toplum hayatı içinde de yer bulmaya başlamışlardır. Günümüzde baktığımız zaman, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında engellilere yönelik yapılan herhangi bir çalışma mevcut değildir. Görme engellileri de rahatlıkla bu gruba dahil edebiliriz. Türkçeyi dünya dili yapma hedefinden esinlenerek yabancı dil olarak Türkçe öğretim faaliyetleri adı altında engelli vatandaşlarımıza da ulaşmamız gerektiği kanısına vararak onların kısa vadede nasıl Türkçe öğrenebilecekleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Biz bu bildirimizde sosyal sorumluluk kapsamında görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknolojinin gelişmesiyle beraber üç boyutlu teknolojiden ne oranda faydalanmak gerektiğini ve bu faydalanma sonucunda görme engellinin Türkçeyi yabancı dil olarak eskiye oranla ne k

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a Second Language is a journey that started with Mahmut Kashgari’s work of Divani Lugati't Turk. As a result of this adventure many people have tried to be taught Turkish. But the most important breakthrough in this area was realized in 1984 by the establishment of Ankara University TOMER. Initially, educational activities which were continued by rule of thumb showed great improvement in recent years but it is not yet fully reached the desired level. In recent years, all universities have opened their language centers (TOMER) so, this caused considerable prestige. In areas where there are positive activities for unobstructed i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics