ARAPÇADA SES YANSIMALI SÖZCÜKLERE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Dil / Dilbilim
Number of pages: 69-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlı ve cansız varlıklardan çıkan seslere benzetilerek oluşturulan ve ses yansımalı olarak isimlendirilen sözcükler genel olarak birçok dilde sayıca çok az olsa da, Arapça ve Türkçe gibi dillerde bu sözcüklerin daha çok olduğu görülür. Ses yansımalı sözcükler kulağa hoş gelen o kendilerine özgü tınıları ve anlatıma kattıkları etki dolayısıyla daima kullanılmış ve ilgi çekmiştir. Arapça gerek kullanım bakımından, gerekse bu sözcüklerin sözlükselleştirilmesi bakımından fazlasıyla ses yansımalı sözcük barındıran bir dildir. Öyle ki bu dilde ses yansımalı sözcüklerin bir araya getirildiği müstakil çalışmalar da bulunmaktadır. Ses yansımalı sözcüklere ait veri tabanını oluşturmakta büyük ölçüde kendisinden faydalanacağımız Mu’cemu’l-Asvat (Sesler Sözlüğü) adlı sözlük 261 farklı başlık altında 2189 adet ses yansımalı sözcük barındırmaktadır. Yine Mu‘cemu’l-Asvât adında başka bir müstakil çalışmada 265 başlıkta 1372 ses yansımalı sözcük bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Arapçada ses yansımalı olan sözcükler geniş bir kullanım alanına yayılmıştır. Öyle ki aynı kavram alanı içinde bulunan ve varlığın farklı durumları için kullanılan birçok ses yansımalı sözcük de bulunmaktadır. Bu çalışmaların incelenmesi neticesinde bu makalede Arapçada bulunan bazı kavram alanlarına ait ses yansımalı sözcük adlandırmaları ve bu sözcüklerin çeşitliliği üzerinde durulacak, bu sözcüklerin yansıttığı anlamın Türkçede kullanımı ya da karşılığı olup olmadığı değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Although onomatopoeic (reflective) words are seen in all languages, they are used and seen in Turkish and Arabic more. Onomatopoeia is the idea that human language and vocabulary originated as a form of imitation. It is said that language came from imitations of natural sounds,animal sounds,running water,broken branches,leaves,the wind etc.....These kinds of words have been taken into consideration because of the features in their structures. The most important reason is that they are echoic words and they sound good. Onomatopoeia is a stylistic choice to representetives sound within word and can be used as an attention-getting device in our speech. Arabic language includes lots of onomatopoeic words and there have been important studyings and researches in this area. To create a database of onomatopoeic words will greatly benefit from Mudjem al-Aswat on 261 word space contains 2189 units under different titles. Also there is an another mudjam has 265 titles and 1372 onomatopoeic words. It is seen that Arabic onomatopoeic words spread over a large area and under the same concept spaces there are many onomatopoeic words used for the different forms. In this study after examining these dictionares it will be evaluated wheather meaning or using these words in Arabic language and if these words have meaning in Turkish at that time. So it will be seen that Arabic is a competent and comprehensive language in terms of creating new concepts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics