GÖRSEL SANATLARDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YETENEK GELİŞİMLERİ VE EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar
Number of pages: 147-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı özellik ve gelişim aşamaları gösteren görsel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin farklılaştırılmış eğitim almaları çok önemli bir konudur. Zihinsel yetenek alanı kronolojik yaşa bağlı bir gelişme gösterirken sanat alanında ise durum farklıdır. Erken yaşta başlayan görsel yetenek hızlı adımlarla gelişmekte ve okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerde görsel yetenek azalma eğilimine girmektedir. Böylece öğrencideki sanat yeteneği üstünlüğünü kaybederek normal gelişmeye sahip olmakta ya da okulun ilk yıllarında kaybolan üstün yetenek ergen dönemlerde tekrar dönebilmektedir. Görsel sanatlar alanı öğrencilerinin yetenek gelişimleri ve verilecek görsel sanatlar eğitimin niteliklerini konu alan yeterli çalışmanın Türkiye’de bulunmaması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Literatür taramasına dayalı bu çalışmada şu sonuçlara varılmıştır: Zihinsel yetenek gelişiminden farklı görsel yetenek alanında erken yaşta başlayan hızlı gelişim farklı yörüngelerde seyredebilmektedir. Görsel sanatlar üstün yetenek eğitiminin öğrencilerin sorumluluk ve yeterlilik duygularını geliştirmesini, öğrencilerin eleştirel sorgulama yapmasını, problem çözmesini ve bağımsız çalışmasını sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yenilikleri izlemesi ve sanatına uygulamasını sağlaması gerektiği sonucuna da varılmıştır.

Keywords

Abstract

It is a matter of priority to take differentiated instruction for the gifted students in visual arts which shows different features and stages of development. While the field of cognitive skills develops depending on chronologic age, situation is different in the field of art. Visual skill beginning in the early age develops with quick steps and visual skill in students shows a tendency to decrease from the first years of school. Thus, artistry in students loses its superiority and has a normal development or superior ability lost in the first years of school might return in the adolescence period. Absence of adequate study about skill developments of the field of visual arts students and qualities of visual arts education to be given make this study important. Following results have been come in this study that is based on literature review: rapid development that began in early ages in the field of visual skill that is different from cognitive skill might be in different orbit. It was concluded that the education of the gifted in visual arts requires development of students’ responsibilities and feelings of adequacy, making critical questioning, solving problem and studying independently. It is also concluded that it is necessary to provide students to follow the developments and apply to their arts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics