SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR TEKNOLOJİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 483-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde de yeni teknolojilerin ve yönelimlerin kaynağını bilgisayar ve internet temelli modüller oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki yenilikleri yakalayıp bilgiye ulaşmanın ve bilgi üretmenin yolu, bilgisayar teknolojisinden etkin bir şekilde yararlanmaktan geçmektedir. Yeni teknolojiler öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenme ortamlarını etkilemektedir. 21. yüzyılın bireyleri için eleştirel düşünce ve yaratıcılık artık bir standart olmaktadır. Çünkü toplumların düşünce üreten ve yaratan bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bilim ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanım ve tüketicinin işi daima kolaylaşmasına rağmen, tüm bireylerin teknolojik ve bilimsel çıktıları kullanırken düşünmeleri ve fikir üretmeleri birey ve toplum sosyo-ekonomisi açısından olduğu kadar toplumsal sorunların çözümü bağlamında da gereklidir (Tor ve Erden, 2004). Araştırmanın amacı, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde teknoloji kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini saptamaktır. Bu amaçla, 6 sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2. Ünitesi olan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinin 1. (Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur), 2. (Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar), 4. (Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur) ve 5. (Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar) kazanımlarını eğitimdeki en son teknolojik gelişmelerden biri olan bilgisayar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinde hazırlanan harita modülleriyle işleyip öğrencilerin akademik başarıları incelenmiştir. Bu amaçla İzmir İlinden yapılan uygulamada deney ve kontrol grupları oluşturulmuş deney ve kontrol grubu son test akademik başarı ölçeği puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-Testi sonuçlarına bakılmış ve deney grubunun son test puanlarının (X ¯=22.95) ve (Ss=1.42), kontrol grubunun son test puanlarının (X ¯ =19.84) ve (Ss=1.66) olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test akademik başarı puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir. Bu sonuç, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile hazırlanan harita modüllerinin uygulandığı deney grubu ile müfredata göre işlenen ve materyal olarak ders kitabı kullanılarak ders yapılan kontrol grubunun akademi

Keywords

Abstract

In education the source of new technologies and orientations constitutes of computer and internet based modules. The path to keep up with the latest developments and to create information can be succesfully followed by taking advantage of the computer technology. New technologies influence the students, teachers and the learning environment. Currently critical thinking and creativity is set as a standard for the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics