SAMSUN İLİNDE ISITMA-SOĞUTMA GÜN DERECELERİNİN ANALİZİ VE YILLIK ISINMA MALİYETİNİN HESAPLANMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 173-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan Samsun ilinde yıllık ısıtma ve soğutma maliyetinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmada ısıtma ve soğutma gün dereceleri yöntemi kullanılmış, klimatik mevsim süreleri hesaplanmıştır. Bu yöntemde insan yaşamı için uygun olan sıcaklık değerleri esas alınmış ve meteorolojiden elde edilen günlük sıcaklık verilerine uygulanmıştır. Ortaya çıkan değerlere enterpolasyon tekniği uygulanarak haritalaması yapılmıştır. Çalışma sahasında ısıtma ve soğutma gün dereceleri üzerinde birinci derecede yerel şartların rol oynadığı, karasallık ve yükseklik değerlerinin arttığı kesimlerde ısıtma gün derecelerinin yükseldiği, soğutma gün derecelerinin ise azaldığı tespit edilmiştir. Sonuçta Samsun İli’nde ısıtma ve soğutma gün derecelerine göre 3 farklı zon ortaya çıkmıştır. Kıyı kesimlerdeki ilçelerde yıllık ısıtma gün dereceleri toplamı 1700-1800 oC/yıl, Kavak ve Asarcık’ta 1800-1999 oC/yıl ve son olarak yüksekliğin ve karasallığın şiddetlendiği iç kesimlerdeki depresyonlarda 1900-2000 oC/yıl olarak hesaplanmıştır. Soğutma gün derecelerinde ise tersi bir durum ortaya çıkmış, iç kesimlerdeki depresyonlarda yüksekliğin varlığına bağlı olarak 250-350 oC/yıl, kıyı kesimlerde ise nemin yüksek olması sebebi ile 450-550 oC/yıl olarak hesaplanmıştır. Samsun İli’nde klimatik mevsim süreleri bakımından genel olarak 169 gün kış, 122 gün yaz mevsimi şartları hüküm sürmektedir. Bunun yanı sıra 243 günde ısıtmaya, 122 günde ise soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Samsun’da kasım ayının ikinci yarısından mart ayı ortalarına kadar düzenli ısınmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yöntem sonucunda elde edilen bulgulara göre Samsun’da ısıtma maliyetleri yıllık ortalama 1800 TL, soğutma maliyeti ise 150 TL’yi bulmaktadır.

Keywords

Abstract

The annual heating and cooling costs of Samsun province which is located in the Central Black Sea Division of Black Sea Region, has tried to put forward with this study. Heating and cooling degree days method is used and climatic season durations are determined in this study. Optimal temperatures for human life is based on, and it was applied to the daily temperature data of meteorology in this method. Revealed values were performed with interpolation techniques, and these data was mapped. Local conditions are primarily factors for heating and cooling degree days. The heating degree-day levels are higher and the cooling degree-day levels are lower on the areas that have high altitudes and continentality characteristics on the study area. Thus, three different zones are identified in Samsun Province according to heating and cooling degree-days. The heating degree-days totals are calculated as 1700-1800 °C/year on the seashore counties, 1800-1999 °C/year on Kavak and Asarcık counties, and 1900-2000 °C/year on the inland depressions which have high altitudes and harsh continental conditions. In contrast, the cooling degree-days amounts are calculated as 250-350 °C/year on the inland depressions due to high altitudes, and 450-550 °C/year on the seashore due to high humidity. Generally, winter conditions are dominant for 169 days and summer conditions take 122 days as seasonal durations in Samsun Province. In addition to this, heating is necessary for 243 days and cooling is necessary for 122 days. Therefore, the calculations resulted approximately as the yearly costs of heating and cooling are 2000 TL and 150 TL respectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics