TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİ REKABET GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM: ÇİN EKONOMİSİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 275-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mallar faktör yoğunluğu bazında; hammadde yoğun, emek yoğun, sermaye yoğun, kolay taklit edilen araştırma bazlı ve zor taklit edilen araştırma bazlı olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye ve Çin’in rekabet gücünün analizidir. Çalışmada 1992-2013 dönemleri arası analiz edilmiştir. Yöntem olarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılmıştır. Türkiye’nin ihracatında rekabet gücünün emek yoğun ve sermaye yoğun mallarda yüksek olduğu görülmüştür. Katma değeri ve teknolojik donanımı daha yüksek olan kolay taklit edilen ve zor taklit edilen araştırma bazlı malların ihracatında, Türkiye açısından sürekli bir karşılaştırmalı dezavantaj durumu mevcut olmakla birlikte son yıllarda bu durumun azaldığı görülmüştür. Çin’de emek yoğun malların rekabet gücü yüksek çıkmış, kolay taklit edilen ve zor taklit edilen malların ihracatında ise Çin’in rekabet gücünün artmaya başladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

On the basis of factor intensity goods are

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics