FARKINDALIK VE STRES: TERAPİST ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR NİCELİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Counselor Education
Number of pages: 345-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Montana Üniversitesi terapist programlarında okuyan öğrencilerin algılanan stres ve farkındalık seviyelerini araştırmaktadır. Katılımcılar 80 sosyal hizmet ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans öğrencisidir. Farkındalık içsel ve ruhsal doğallık ile dünyadaki dışsal yaşantıyı ayni anda hissetmeyi tanımlamayan geniş bir terimdir. Stres ise dışsal etkilerin insanların günlük yaşantılarını bahşedebileceklerinden daha fazla etkilemesi olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yaptıkları farkındalık etkinliklerinin eğitimlerini dönemindeki algıladıkları stres seviyesi ile karşılaştırdık. Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) skorları, Yaşam Stres Ölçeği (YSÖ) skorları, Beş Bölüm Farkındalık Anketi (BBFÖ) ve yaş arasındaki korelasyonları araştırmak için Pearson r testi kullanılmıştır. Yaş ve gözlenen BBFÖ alt ölçeği arasında orta düzeyde pozitif korelasyon bulundu (.32). ASÖ ve BBFÖ’nin tepkisiz alt ölçeği arasında büyük negatif korelasyon gözlemlendi (-.51). Algılanan stres düzeyleri ve farkındalığın tepkisiz olan farkındalık bölümü arasında, düşük seviyedeki stres ile yüksek seviyedeki tepkisiz farkındalık ilişkisiyle birlikte, büyük negatif korelasyon görüldü, r = -.51, n = 58, p = .00. Algılanan stres seviyesinin farkındalık etkinlikleri arttıkça azaldığını tespit ettik. Üniversite terapist programları hem öğrencilerin öz-bakım güçlerini arttırmak hem de farkındalık etkinliklerini danışanlar için kullanabilmeleri için, farkındalık etkinliklerini ders programlarına eklemeyi düşünebilirler. İllerdeki araştırmalar bu çalışmada araştırılmayan öteki farkındalık bölümleri, ve bu bölümlerin farklı aktiviteler ve etkinliklerle nasıl uyarılabileceği hakkında çalışmaları içerebilir.

Keywords

Abstract

The current study explores the levels of mindfulness and perceived stress of therapist trainees at the University of Montana. The population for this study was 80 master’s students in social work and counseling programs. A Pearson r correlation was conducted to explore the relationships between age, Perceived Stress Scale (PSS) scores, Life Stress Inventory (LSI) scores, and Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) scores. There was a medium positive correlation between age and the observed subscale of the FFMQ (.32). There was a large negative correlation between the PSS and the Non-react subscale of the FFMQ (-.51). There was a large negative correlation between the levels of perceived stress and one facet of mindfulness, non-reacting, r = -.51, n = 58, p = .00, with high levels of non-reacting mindfulness associated with lower levels of perceived stress. Therapist training programs might consider adding mindfulness practice to the curriculum, both in the sense of self-care for students and in how they might utilize mindfulness practices with clients. Further exploration might be done regarding the other facets of mindfulness and how each facet might be addressed through different activities or practices.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics