MUHİBBİ DİVANINDA RENKLER
COLORS IN MUHIBBI COURTS

Author : Gülistan EKMEKÇİ
Number of pages : 467-483

Abstract

Renkler, görsel sanatlara olduğu gibi edebiyata da başta estetik değer ve çağrışım zenginlikleri ile çeşitli yönlerden katkılarda bulunur. Edebî eserlerde gerek insan ve tabiatla ilgili tasvirlerde, gerekse duygu ve düşünceler yansıtılırken renklerin sahip olduğu anlamlar geniş bir ifade sahası açar. Renklerin sihirli dünyası şairlerimizin hayal gücüyle birleşince zengin ifade gücüne ulaşılır. Muhibbi, edebiyatımızda en hacimli

Keywords

Muhibbi Divanı, Renk, Sembol, Kırmızı, Siyah

Read: 662

Download: 224