AYRILIK KAYGISI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ–ÇOCUK/EBEVEYN FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Number of pages: 333-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, orijinal adı ‘Separation Anxiety Assessment Scale’ olan ve çocukların ayrılık kaygısını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeğin Türk çocuklar için geçerlik ve güvenirliğini test etmektedir. Hahn ve arkadaşları (2003) çocuk formunu, Eisen ve Schaefer’in (2005) ebeveyn formunu geliştirmiştir. Bu çerçevede ölçeğin dil geçerliği, kapsam geçerliği, benzer ölçek geçerliği, yapı geçerliği ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için gereksinim duyulan verileri elde etmek için, 60-84 aylık toplam 382 çocuğa ölçeğin çocuk formu, bu çocukların annelerine ise (382) ebeveyn formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde, açımlayıcı faktör analizi, benzer ölçek geçerliği, iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa), test tekrar test teknikleri kullanılmıştır. Ölçeğin ebeveyn formunda (SAAS-P) ve çocuk formunda (SAAS-C) ölçeğin güvenirlik katsayısını .83 olarak göstermiştir. SAAS-P ile SAAS-C’nin alt boyutlarının korelasyonu ise, ‘yalnız kalma korkusu’ alt ölçeği için .83, ‘terk edilme korkusu’ alt ölçeği için .73 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This study examines reliability of the scale which Hahn and others (2003) have developed to evaluate children’s forms; Eisen and Schaefer (2005) have developed to evaluate parents’ forms with the aim of evaluating children’s separation anxiety, for Turkish children. Studies on language, scope, similar scale, structure and validity of the scale and the reliability have been done within this framework. Children forms of the scale have been implemented on 382 of 60-84 month children and parents’ forms of the scale have been implemented on these children’s mothers (382) with the purpose of obtaining the data which are required for the validity and credibility analysis of the scale. Exploratory factor analysis, validity of a similar scale, coefficient of internal consistency (Cronbach's Alpha) and test-retest methods have been used in the analysis of the data. SAAS-P in the parents’ forms of the scale and SAAS-C in the children’s’ form of the scale have indicated scale’s reliability coefficient as .83. Sub-dimension correlation of SAAS-P and SAAS-C has been found as .83 for ”fear of being alone’’ sub-dimension and as .73 for ‘fear of abandonment’ sub-dimension.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics