İNGİLİZCEDEN SONRA İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 15-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de İngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak öğrenilen Almancanın gelecekteki konumunu güçlendirmek ve geliştirmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Öncelikle Almancanın birinci yabancı dil olan İngilizcenin üzerine bilinçli olarak bina edilebilmesine yönelik öğrenciler açısından neler yapılması gerektiği irdelenmiştir. Anadili Türkçe olanlar için L3 olarak Almanca öğrenmek L2 İngilizceden yararlanarak yapıldığında kolaylaşmaktadır. L3 olarak Almanca öğrenme sürecinde özellikle sözcük dağarcığı ve temel dilbilgisi yapısındaki benzerliklerin ele alınması suretiyle Almancaya olan ilgi arttırılabilir. İki batı dilinin dilsel yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla L3 olarak Almanca öğrenme sürecinin yönlendirilip geliştirilebileceği anlaşılmaktadır. İki dil arasında bilinçli veya bilinçsiz yapılan aktarmalar karşılaştırmalı dilbilgisi analizleri ile anlaşılıp izah edilebilir. Çalışmada sözcük dağarcığı ve temel cümle kalıplarından aktarım örnekleri üç dilde verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explore and find out how to improve teaching German taught as the second foreign language after English in Turkey. Firstly, taking the students’ point of view into consideration the issue on how to make conscious use of English while teaching German has been discussed thoroughly. It has been observed that making use of English (L2) while teaching German (L3) to native Turkish speakers is advantageous. A comparative study on the structure and vocabulary of English and German might increase motivation in students learning German as a third language. It is obvious that this comparative study on both European languages namely English and German will be supportive to the process of teaching German as L3. The conscious and unconscious transfers between those two languages can be more meaningful through comparative analysis. In this study the vocabulary used and the example structures have been translated into three languages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics