BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN İLK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN AB POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler / Türk Dış Politikası / Türkiye-AB İlişkileri
Number of pages: 115-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 2002’den beri Türk Dış Politikasını hem şekillendirmiş hem de değiştirmiştir. Ahmet Davutoğlu 2002 yılında baş danışman olmuş, sonra Dışişleri Bakanı olmuş ve son olarak da 2014’te Türkiye’nin Başbakanı olmuştur. Davutoğlu ile birlikte Türk Dış Politikası ciddi anlamda değişmiştir. Bu anlamda Davutoğlu döneminde Türkiye’nin AB politikası da önemli görülmüştür. 2000’li yılların başlarında Türkiye-AB ilişkileri görkemli günler günler yaşamıştır. 2005 yılında Türkiye ile AB arasında müzakereler başlamıştır. 2006 yılında yaşanan Kıbrıs sorunu yüzünden ilişkiler büyük zarar görmüştür. Üstelik Avrupa Komisyonu, Kıbrıs ve Fransa gibi devletler müzakere başlıklarını dondurmuştur. Bununla birlikte Davutoğlu’nun çok yönlü, çok boyutlu ve aktif dış politikası nedeniyle Türkiye Balkanlaran Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar pek çok alana yayılmaya çalışmıştır. Bu durum da Türkiye’de Batı tarzı dış politikanın sonlanmaya başladığı düşüncesine neden olmuştur. Davutoğlu dönemiyle birlikte Türkiye-AB ilişkilerinde bir kopma olacağına dair tartışmalar yaşanmıştır. Çünkü ilişkilerin eski dönemlerdeki gibi olmadığı iddia edilmiştir. Diğer yandan ise Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ağır aksak devam ettiği, tam üyelik hedefinin dile getirildiği görülmüştür. Özellikle son dönemlerde vize muhafiyeti, geri kabul anlaşması, yeni başlıkların müzakeye açılması gibi gelişmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden bir canlanma yaşandığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle bu makale Davutoğlu döneminde Türkiye’nin AB politikasının radikal olarak değişip değişmediğini incelemeye çalışacaktır. Bu sayede AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl bir şekilde devam edeceği analiz edilmiş olacaktır.

Keywords

Abstract

Turkey's Prime Minister Ahmet Davutoglu has both changed and molded to Turkish Foreign Policy since 2002. Ahmet Davutoglu was Senior Advisor in 2002, then he became Foreign Minister and finally the Prime Minister of Turkey in 2014. Within Davutoglu Turkish Foreign Policy has changed drastically. In this sense Turkey’s EU Policy under Davutoglu also seems to be important. Turkye-EU Relations lived glory days in the early 2000s. Negotiations between Turkey and the EU began in 2005. Relations has been seriously damaged because of Cyprus issue which took place in 2006. Moreover, the European Commission, states such as Cyprus and France froze the chapters. However Turkey has tired to spread many areas from Balkans to Caucasus, from The Middle East to Africa due to Davutoglu’s multidirectional, multidimensional and active foreign policy. This situation has led to a Western-style thought began to end in Turkey. Within the Davutoglu era, discussions that there would be a break in Turkey-EU relations has experienced. Because it was alleged that the relationship be like in the former times. On the other hand it has been shown that relations between Turkey and EU continued sluggish, to be expressed goal of full membership. However this article will try to examine whether Turkey’s EU Policy under Prime Minister Davutoglu has changed radically or not. This will be analyzed how to continue in the relations between the EU and Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics