GELENEKSEL İLETİŞİMDEN SAYISAL TEKNOLOJİ ÇAĞI OLANAKLARIYLA İLETİŞİME KÜLTÜREL DEĞİŞİM: TOPLUMSAL MEDYA

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, iletişimin geleneksel dönemlerden modern çağlara serüveni ele alınmış, teknolojiyle birlikte değişen koşullar ve iletişim biçimleri değerlendirilmiş, medya sorgulanmış, modern yaşam koşullarının getirdiği iletişim sorunları vurgulanmıştır. Modern çağ ve teknoloji insanlara büyük kolaylıklar sağlamış, ancak insanların temel gereksinimi olan iletişim konusunda bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. İletişim, insanın temel eylemlerinden biri olarak her dönem toplumsal yaşamın da ana dinamiklerinden biri olmuş, yaşamı yönlendirmiştir. İletişim insanlara birlikte yaşamayı, yaşamı paylaşmayı, işleri kolaylaştırmayı, uygarlık geliştirmeyi, kültür üretmeyi sağlamış ve insanlara sağlıklı olmanın yollarını açmıştır. İnsanların çoğunun kırsal alanlarda yerleştiği ve geleneksel kültürle yaşadığı dönemlerde yüzyüze iletişim yaşama yön vermiş, sorunlar konuşarak çözülmüştür. Küçük yerleşim yerlerindeki çarşılar temel iletişim alanları, herkesle iletişim kuran esnaf o dönemin medyası olmuştur. Elektronik teknolojinin olmadığı zamanlarda insanlar uzak coğrafyaların haberlerinden de uzak kalmış, farklı sesleri tanımamış ancak sürekli birbirleriyle iletişim kurmuş ve sorunlarını çözmüşlerdir. İletişim, birden fazla kişi arasında bilgi ve görüş alışverişini kapsayan insancıl bir süreçtir ve insanın gelişimine temel oluşturmaktadır. Geleneksel çağlar insanların daha çok ürettiği, daha az tükettiği, daha çok hukuka uyduğu ve daha çok iletişim kurduğu dönemlerdir. O dönemlerde kırsal alanlarda herkes birbirini tanımakta ve birbiriyle iletişim kurmaktadır. Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan gelişmeler ve kırsal alanlardan kentsel alanlara göçler dünyada çok şeyi değiştirmiş, insanlar yeni yaklaşımlar edinmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, story of communication from traditional eras to modern age is handled and conditions that changed via technology and communication forms are evaluated and media are examined and communication problems in modern age are emphasized. Modern age and technology provide people many easiness but bring some problems about communication that is main requirement of people. Communication that is one of main dynamics of life and guides life as one of main action of man. Communication provides people to live together and to share life and to ease works and to develope civilization and to prove culture and open the ways of being healthy. Face to face communication guided life and problems were solved when most of people lived in rural areas and when people lived in traditional culture. Markets in small settlements were communication places and artisans who communicated with everybody were media of that era. People were far away from news of far places and have not known different voices but they have always communicated eachother and solved their problems. Communication is a process that includes information and consultation among more than one person and creates a bas efor development of people. In traditional eras, people used to produce much and consume less and comply with the law much and communicate much. In that time, everybody used to know eachother and communicate eachother. Developments after Industrial Revolution and migrations from rural areas to urban areas changed many things in the world and people obtained new approaches.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics