HAZRETİ ALİ’NİN KAHRAMANLIK VASIFLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (HAVERAN-NAME ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2016- 47
Number of pages: 149-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Ali, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bütün insanlar tarafından saygıyla anılmakta ve İslam’ın en büyük kahramanları arasında gösterilmektedir. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların Hz. Ali’ye olan sevgileri artarak devam etmektedir. Sahabeler arasında Kur’an, Hadis ve Fıkıh alanlarında kendisini iyice kabul ettirmiş olan Hz. Ali, dört büyük halifenin sonuncusudur. O, İslam’ı ilk kabul eden kişiler arasında gelmektedir. İslam uğrunda verilen mücadelelerde hep ön saflarda yer almış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hz. Peygamberin Tebük Seferi dışındaki tüm seferlerine katılmış olan Hz. Ali; cesareti, kahramanlığı ve ilmiyle dillere destan olmuş bir insandır. Haveran-name, Hz. Ali’nin kahramanlıklarının anlatıldığı eserlerin genel adıdır. Makalemize konu olan Haveran-name nüshası, Türk Dil Kurumu Yazma Eserler Kütüphanesi’nde A/6 numarada kayıtlıdır. Konusunu Hz. Ali’nin kahramanlığı ve İslamiyet’i yayma mücadelesinden alan bu eserler, Anadolu’nun her köşesine yayılmış ve en çok okunan kitaplar arasında yer bulmuştur. Halk arasında “Allah’ın Aslanı” olarak bilinen Hazret-i Ali’nin kahramanlık vasıflarından en dikkat çekici olanı, onun narasıdır. Hazret-i Ali, narasıyla yeri göğü titretmekte; düşmanını dize getirmektedir. Ayrıca, bir çırpıda bin tane kâfiri dağıtan, bir defada altı yüz kişiyi öldüren, bir günde on bin kâfiri yere seren, bir yumrukla kâfirin kafasını dağıtan, düşmanı Zülfikar ile iki parçaya ayıran Ali, eski çağlardan beri Anadolu insanının gönlünde taht kurmuş yüce bir şahsiyettir.

Keywords

Abstract

Hz. Ali is revered by all people today as in the past and he is shown among the gratest hero of Islam. The people in the four sides of the World have got growing love against Hz. Ali. Hz. Ali, who imposed himself among the people on Kur’an, Hadis and Fıkıh, is the last of the Four Caliphs. He is among those who first accepted Islam. He always had been at the forefront of the fights in the name of Islam and had shown great heroism. Hz. Ali, who attended all of the war of Hz. Muhammed (s.a.v.) but Tebük War, is a legendary person as his courage, heroism and knowledge. Haveran-name is the general name of the works covering the heroism features of Hazret-i Ali. The copy of Haveran-name which is the subject of our article is registered in the Türk Dil Kurumu Yazma Eserler Kütüphanesi number A/6. These works subjected on the Hazret-i Ali’s heroism and his combat for radiating İslam were spreaded to the every side of Anatolia and found places among the books which are most read. The most remarkable heroism feature of Hazret-i Ali who is known as the God’s lion among the people is his cry. Hazret-i Ali vibrates to the earth and the sky, defeated the enemy by his cry. And also Ali, disintegrator of a thousand infidels at once, killer of six hundred people at a time, demolisher of ten thousand infidels in a day, crasher of enemy’s head by a punch,

Keywords