TÜRKİYE’NİN YÖNETSEL YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA PRENS SABAHATTİN’İN ADEM-İ MERKEZİYET KAVRAMINA ATIFLA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016- 50
Number of pages: 125-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prens Sabahattin, Osmanlı Devleti’nin çöküş evresinde faaliyette olan muhalefet cephesinin içinde yer almış, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmanın sosyal yapı değişikliği ile mümkün olacağını savunmuştur. Prens Sabahattin’in öngördüğü sosyal yapının temel kavramları arasında; “kişisel girişim, bireycilik ve sınırlı devlet”in yanı sıra adem-i merkeziyet ilkesi hayati bir konumda yer almıştır. Prens Sabahattin’in yaşadığı dönem itibarıyla mücadelesini verdiği fakat başarıya ulaşamadığı düşünsel ve siyasal perspektifin günümüzde tartışma ve uygulama imkânı bulabildiğini söylemek mümkündür. Adem-i Merkeziyet kavramı şimdilik doğrudan telaffuz edilmese de, bu kavrama karşılık gelen uygulamaların etkili biçimde bir araya geldiği gözden kaçmamaktadır. Bu çalışmada, söz konusu uygulamalar, adem-i merkeziyet ilkesi çerçevesinde bir değerlendirmeye tutulacaktır.

Keywords

Abstract

Prens Sabahattin has involved the opposition part which was active on Ottoman Empire’s collapse period and argued that the only way to cope with this situation is only possible with transformation of social structure. Among basic concepts of social structure prescribed by Prens Sabahattin the Decentralisation has vital importance, as well as i

Keywords