UZUNKÖPRÜ (EDİRNE)’NÜN İKLİM ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 359-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edirne ili sınırları dahilinde yer alan Uzunköprü gerek tarihi yapısı gerekse coğrafi konumu ile ülkemizin sınır kentlerinden biridir. Bu çalışmada coğrafi prensipler ve bakış açısı ile Uzunköprü’nün iklim özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin en verimli sahalarından biri olan Ergene Havzası içerisinde yer alan Uzunköprü; tarım, hayvancılık ve seracılık gibi önemli beşeri faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir sahadır. Bu bağlamda Uzunköprü ilçesinin iklim özelliklerinin tespit edilmesi söz konusu beşeri faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada 1962-2015 yıllarına ait 53 yıllık Uzunköprü Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılmıştır. Uzunköprü’nün iklim parametreleri; grafik, tablo şekil ve klimatolojik formüller aracılığı yorumlanmıştır. Buna göre Uzunköprü gerek yağış gerekse sıcaklık şartları bakımından Akdeniz İkliminin alt katı olan, Marmara geçiş iklimi özelliklerini yansıtmaktadır.

Keywords

Abstract

Uzunköprü, which is located within the borders of Edirne province, is one of the border towns of Turkey with its historical structure and geographical position. The purpose of this study is to determine the climatic characteristics of Uzunköprü based on geographical principles from a geographical perspective. Situated within the Ergene Basin, one of the most fertile areas of Turkey, Uzunköprü is in an area where important human activities such as agriculture, stockbreeding, and greenhouse cultivation are intensely performed. Hence, determining the climatic characteristics of Uzunköprü will contribute to the improvement of these human activities. This study has employed 53-year data of Uzunköprü Meteorological Station from the 1962-2015 period. The climatic parameters of Uzunköprü have been interpreted through graphs, tables, figures, and climatological formulas. It has been concluded that Uzunköprü bears the characteristics of the Marmara transition climate, which is a sub-type of the Mediterranean climate, in terms of precipitation and temperature conditions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics