UZUNKÖPRÜ (EDİRNE)’NÜN İKLİM ÖZELLİKLERİ
THE CLIMATIC CHARACTERISTICS OF UZUNKÖPRÜ (EDIRNE)

Author : İsmail KARBUZ
Number of pages : 359-373

Abstract

Edirne ili sınırları dahilinde yer alan Uzunköprü gerek tarihi yapısı gerekse coğrafi konumu ile ülkemizin sınır kentlerinden biridir. Bu çalışmada coğrafi prensipler ve bakış açısı ile Uzunköprü’nün iklim özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin en verimli sahalarından biri olan Ergene Havzası içerisinde yer alan Uzunköprü; tarım, hayvancılık ve seracılık gibi önemli beşeri faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir sahadır. Bu bağlamda Uzunköprü ilçesinin iklim özelliklerinin tespit edilmesi söz konusu beşeri faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada 1962-2015 yıllarına ait 53 yıllık Uzunköprü Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılmıştır. Uzunköprü’nün iklim parametreleri; grafik, tablo şekil ve klimatolojik formüller aracılığı yorumlanmıştır. Buna göre Uzunköprü gerek yağış gerekse sıcaklık şartları bakımından Akdeniz İkliminin alt katı olan, Marmara geçiş iklimi özelliklerini yansıtmaktadır.

Keywords

Uzunköprü, Sıcaklık, Yağış, Rüzgar, İklim

Read: 672

Download: 215