GSL MEZUNU MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSE VE LİSANS BAŞARILARININ BAZI ORTAK DERSLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2016- 49
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 11-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle mesleki müzik eğitiminin temelini ve alt yapısını oluşturmada önemli bir fonksiyonu yerine getiren ‘Güzel Sanatlar Liseleri’ mezunlarının mezun oldukları güzel sanatlar lisesindeki akademik başarıları ile ‘Müzik Eğitimi Lisans Programı Akademik Başarıları’ düzeylerinin bazı temel dersler açısından bir ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek bu araştırmanın ana amacıdır. Araştırmanın çalışma grubu; K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi mezunu 44 müzik öğretmeni adayıdır. Çalışmanın odağında olan ve öğrencilerin her iki eğitim kurumunda görmüş oldukları ‘Temel Dersler’; Müziksel İşitme Okuma Yazma (MİOY), Bireysel Çalgı ve Piyano dersleridir. Müzik öğretmeni adaylarının Lise Mezuniyet Puanları (LMP) ile Lisans Programı Genel Akademik başarıları (AGNO Genel) arasında ‘ortanın üzerinde’ (,694**) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. GSL mezunu müzik öğretmeni adaylarının Lise Mezuniyet Puanları (LMP) üzerinde, lisede gördükleri bazı alan dersleri açısından özellikle ‘Çalgı’ dersi ve ‘Müziksel İşitme Okuma Yazma’ (MİOY) dersinin daha fazla etkili olduğu görülürken, Lise Çalgı, Lise MİOY, Lise Piyano, Bölüm Çalgı, Bölüm MİOY ve Bölüm Piyano derslerinin Lisans Programı AGNO Genel puanları ve Lise Mezuniyet Puanları (Lise MİOY ve Lise Çalgı hariç) ile olan ilişkileri ‘orta’ ve çoğunlukla ‘düşük’ düzeydedir. Öğrencilerin lise mezuniyet puanlarının oluşmasında lisede gördükleri “Çalgı, MİOY ve Piyano” dersleri daha belirleyici olmakta, ancak aynı dersler öğrencilerin lisans programındaki akademik başarıları üzerinde o kadar belirleyici olmamaktadır. Öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesi’nde gördükleri ‘MİOY, Çalgı ve Piyano’ derslerinin, Lisans programındaki aynı derslerle olan ilişkileri ‘düşük’ düzeydedir. Kız öğrencilerin Lise Çalgı ve Lise Piyano puanlarının Lise Mezuniyet Puanı’yla ve yine kız öğrencilerin Bölüm Çalgı ve Bölüm Piyano puanlarının lisans programındaki AGNO Genel ile olan ilişkileri erkeklerden daha fazla iken, erkek öğrenciler sadece MİOY derslerinin LMP ve AGNO Genel ile olan ilişkisinde kızlardan daha fazla bir düzeyi yansıtmaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine whether there is any relationship between academic success of graduates of 'Fine Arts Schools,' fulfilling an important function especially in creating foundation and infrastructure of professional music education, in high school they graduated from and “Music Education Undergraduate Program Academic Success” in terms of some common courses. The study group of the research is formed of 44 music teacher candidates graduated from Trabzon Akçaabat Fine Arts High School and studying in K.T.Ü. Fatih Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Music Education Department. Being the focus of the study 'Basic Courses' studied by students in both educational institutions are: Musical Hearing, Reading and Writing (MİOY), i

Keywords